L’AMTHC forma part de la DTI Community (Donation & Transplantation Institute)

www.dticommunity.org

 

Des de fa 2 mesos la nostra Associació forma part d’aquesta organització internacional, que és un referent mundial en la donació d’òrgans pels trasplantaments. Els fundadors varen ser un grup de professionals reconeguts internacionalment en l’àrea de la donació i el trasplantament d’òrgans. Actualment reuneix experts d’Espanya, Europa i Amèrica per assessorar i donar suport a la implementació de projectes de donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules i crea una àmplia xarxa de recerca.

La DTI promou la transferència de coneixement i l’evolució de les competències professionals en la donació d’òrgans i vol interaccionar i connectar la comunitat DTI a nivell local, nacional i mundial. Actualment està present en 44 països de 5 continents. En ella està integrada la TPM (Transplant Procurement Management), que des de 1991 ha format més de 14.000 professionals de 101 països implicats en la donació d’òrgans.

Es tracta doncs d’un grup internacional que té com a objectiu connectar persones interessades en la donació i el trasplantament d’òrgans. És un espai on es poden compartir idees, obtenir coneixements i establir connexions personals i professionals amb persones de tot el món.

DTI Community té uns valors comunitaris perquè reuneix una xarxa de més de 5.000 persones a tot el món, totes relacionades amb el sector sanitari i la donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules. Les associacions de malalts trasplantats poden formar-ne part perquè apleguen persones afectades i promocionen la donació entre els seus principals objectius. Aquest és el cas de la nostra Associació.

La seva actuació està basada en el respecte pels drets humans, la dignitat i la integritat personal,  durant la vida i  després de la mort. Treballa per la diversitat cultural i el pluralisme, per evitar l’estigmatització i les seves accions estan basades en la solidaritat i l’altruisme per evitar i/o disminuir el comerç d’òrgans.

El dia 25 de febrer de 2021es va realitzar una Patient Talk (xerrada) per videoconferència sobre “Per què una associació de pacients?”, dirigida especialment a països de parla espanyola, amb una gran assistència de persones del nostre país i de Llatinoamèrica, en la que hi va intervenir el nostre President Josep Maria Martínez, explicant les característiques de la nostra Associació. Trobareu més informació de l’acte aquí: https://www.ath.cat/per-que-una-associacio-de-pacients/