PROTOCOL DE DESCONNEXIÓ I PRIVACITAT DIGITAL

DESCONNEXIÓ DIGITAL

 • No es poden enviar ni contestar emails, missatges, ni whatsapps fora de l’horari de treball.
  • Tampoc es poden realitzar o contestar trucades telefòniques.
  • Les trucades o missatges de veu es quedaran a la bústia de veu i es respondran quan la persona estigui en horari laboral.

DESCONNEXIÓ DIGITAL EN VACANCES

 • Els dispositius mòbils es deixaran al despatx, a càrrec de la persona que està treballant.
  • Els emails redirigiran al compte de correu de la persona que està treballant.
  • Els telèfons mòbils estaran desviats al telèfon mòbil de la persona que està treballant.
  • Els comptes de correu dels dispositius estaran inhabilitats/tancats, ja que els emails estaran desviats a la persona que està treballant.

PRIVACITAT DIGITAL

 • Els comptes corporatius de l’ath.cat seran privats, amb un únic accés que el tindran les persones associades a cada compte de correu.
  • No es podrà accedir a aquests comptes, pel fet que són privats i personals.