Protecció de dades – correu electrònic

 

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades, en concret, el Reglament (UE) 2016/679 sobre dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens hagi facilitat per qualsevol mitjà, inclosos els incorporats a aquesta comunicació, formaran part d’un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE MALALTS I TRASPLANTATS HEPÀTICS DE CATALUNYA. Aquestes dades només seran tractades amb la finalitat de respondre i/o gestionar la sol·licitud que ens hagi fet. En qualsevol moment, tindrà dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser obtingudes, així com a exercir el seu dret de limitació del tractament i portabilitat,  Si escau, d’acord amb l’article 15 i vist. del RGPD, tot això escrivint a la nostra adreça d’accés Hotel d’Entitats Can Guardiola, C. Cuba 2, 1r, 08030 de Barcelona o per correu electrònic a athc@ath.cat