L’Associació

Som una entitat sense ànim de lucre

NIF G61003273

Declarada d’utilitat pública el 5 de setembre de 2014 (Departament de Justícia)    https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=670801 

Inscrita en:

    – Registre General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 16391 en data 24 de març de 1995

    – Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 001411-00 en data 3 de juliol de 2017

    – Registre de grups d’interès de Catalunya en data 5 de novembre de 2021 per resolució del Director general  de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 4091

Segell Balanç Social 2023: Per notificació de data 4 de desembre de 2023 a l’ASSOCIACIÓ DE MALALTS I TRASPLANTATS HEPÀTICS DE CATALUNYA, la Comissió de Balanç Social de la XES informa “ha validat les dades del vostre balanç i us informem que la vostra organització compleix amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària.