Història

 

Els prolegòmens de l’Associació se situen en el 1986, quan els primers grups de trasplantats es varen començar a trobar mensualment a consultes externes. Esperant el resultat de les proves, compartien sentiments, neguits i il·lusions, fent un intercanvi d’experiències personals sobre abans i després del trasplantament. Això va resultar molt positiu per a la seva recuperació en tots els àmbits de la vida diària: personal, familiar, laboral i social.

Aquests pacients van crear el Club de Trasplantats Hepàtics de la Ciutat Sanitària de Bellvitge, que es va constituir legalment el 14 d’octubre del 1994 quan encara el seu àmbit d’actuació era només l’Hospital de Bellvitge.

El 18 de novembre del 2004, es fa la presentació oficial del renovat Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (CTHC), per acollir i treballar conjuntament amb els trasplantats de qualsevol hospital de Catalunya.

L’any 2013, per motius legals i pràctics, es va canviar el nom i va passar a anomenar-se Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC), i l’any següent fou  reconeguda com a entitat d’utilitat pública.

Finalment, l’any 2018 es modifica legalment el nom, passant a denominar-se Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (AMTHC), també (ath.cat).