Història

 

Va néixer el 1986, quan els primers grups de trasplantats es varen començar a trobar mensualment a consultes externes, i tot esperant el resultat de les proves, compartien sentiments, neguits i il·lusions, fent un intercanvi d’experiències personals sobre el pre i el post-trasplantament, amb resultats molt positius per a la seva recuperació en tots els àmbits de la vida diària: personal, familiar, laboral i social. Aquests pacients van crear el Club de Trasplantats Hepàtics de l’Hospital de Bellvitge, que es va constituir legalment el 14 d’octubre del 1994 quan encara el seu àmbit d’actuació era només l’Hospital de Bellvitge.

El 18 de novembre del 2004, es fa la presentació oficial del renovat Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (CTHC), per acollir i treballar conjuntament amb els trasplantats de qualsevol hospital de Catalunya.

L’any 2013, per motius legals i pràctics, es va canviar el nom i es va passar a anomenar-se Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC). Posteriorment des del 9 de setembre del 2014, amb efectes pel 2015, l’Associació va ser reconeguda com “Entitat d’Utilitat Pública”. Finalment a l’any 2018 es modifica legalment el nom, passant a denominar-se Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (AMTHC).

Actualment hi ha presència de l’Associació a l’Hospital de Bellvitge, al Clínic i al de Vall d’Hebron, tant al Materno-infantil com al General.

 

Inscrita en el Registre General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 16391 i en el Cens dEntitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 001411-00.

Comments are closed