Història

 

Els prolegòmens de l’Associació se situen en el 1986, quan els primers grups de trasplantats es varen començar a trobar mensualment a consultes externes, i tot esperant el resultat de les proves, compartien sentiments, neguits i il·lusions, fent un intercanvi d’experiències personals sobre el pre i el post-trasplantament, amb resultats molt positius per a la seva recuperació en tots els àmbits de la vida diària: personal, familiar, laboral i social.

Aquests pacients van crear el Club de Trasplantats Hepàtics de l’Hospital de Bellvitge, que es va constituir legalment el 14 d’octubre del 1994 quan encara el seu àmbit d’actuació era només l’Hospital de Bellvitge.

El 18 de novembre del 2004, es fa  fa la presentació oficial del renovat Club de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (CTHC), per acollir i treballar conjuntament amb els trasplantats de qualsevol hospital de Catalunya.

L’any 2013, per motius legals i pràctics, es va canviar el nom i es va passar a anomenar-se Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC), i l’any següent fou  reconeguda com entitat d’utilitat pública.

Finalment, a l’any 2018 es modifica legalment el nom, passant a denominar-se Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (AMTHC), també (ath.cat).

Actualment hi ha presència de l’Associació a l’Hospital de Bellvitge, al Clínic i al de Vall d’Hebron, tant al Materno-infantil com al General.

 

Inscrita en el:

Registre General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 16391 en data 24 de març de 1995

Declarada d’utilitat pública el 5 de setembre de 2014 (Departament de Justícia) https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=670801

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 001411-00 en data 3 de juliol de 2017

Registre de grups d’interès de Catalunya en data 5 de novembre de 2021 per resolució del Director general  de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) amb el número 4091