Fes-te voluntari

Voluntariat hospitalari

La seva tasca consisteix en visitar i acompanyar malalts en espera de trasplantament o ja trasplantats per oferir suport emocional quan està a l’hospital. El duen a terme persones trasplantades, essent doncs un voluntariat testimonial. Necessitem doncs persones trasplantades que s’animin ajudar a aquells que passen per on elles ja han passat. Quan no és possible fer-lo presencialment, com ara per la COVID-19, es fa telefònicament o telemàticament.

Cal fer formació en voluntariat a l’àmbit de la salut que facilita l’associació i un cop passat un període al costat d’un voluntari amb experiència pot esdevenir voluntari. S’integra a l’equip de voluntaris que es reuneix periòdicament per compartir experiències, establir pautes i promoure la formació continuada.

Aquest voluntariat es realitza en els hospitals on es hi ha unitats de trasplantament hepàtic (Bellvitge, Clínic i Vall d’Hebron).

 

Voluntariat de suport emocional

Aquest voluntariat constituït per persones trasplantades, ofereix a malalts hepàtics, trasplantats o no, i als seus familiars el seu testimoni i comprensió en moments difícils o de dubtes i preocupacions. Es realitza telefònicament.

 

Voluntariat extrahospitalari

Necessitem persones que de forma puntual estiguin disposades a col·laborar en la realització  d’actes de promoció de la donació d’òrgans, com per exemple en el Dia del Donant, i altres tasques de diversa índole En la seva tasca sempre estarà acompanyat de membres de l’associació. 

Està en fase d’implantació i vol aglutinar totes les persones que d’una manera puntual ajuden de diversa manera l‘associació i que ja ho estan fent informalment i aquelles que s’hi vulguin afegir.

 

Si estàs interessat en formar part del voluntariat emplena el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu. 

L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya està inscrita al Cens del Voluntariat, forma part de la Federació Catalana del Voluntariat Social i compleix tot el que demana la Llei del Voluntariat actualment vigent a Catalunya.

    Afirmo que he llegit l'avís legal i accepto la política de privacitat.

    De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya li informa de la inclusió de les dades recaptades en aquest formulari en un fitxer de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de l’ATHC, podent ser utilitzats així mateix per a labors d’informació, formació i promociaó comercial dels serveis de l’Associació. Així mateix l’informem de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals recaptades mitjanánt el present formulari, per la qual deurà dirigir aquesta petició per escrit a l’ATHC, a la direcció Hotel d’Entitats nº7, c/Mare de Déu de Bellvitge nº20, 08907, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). L’ATHC es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.