La directora de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha ofert pel Dia Nacional del Trasplantament, una conferència a Madrid en un acte organitzat per Nova Economia Fòrum. Domínguez-Gil, que ha estat presentada pel seu antecessor en el càrrec, Rafael Matesanz, ha parlat, entre d’altres qüestions, amb certa preocupació sobre els recursos humans en aquest àmbit i la gradual fuga de talents cap a la sanitat privada i l’estranger.

“L’atracció i retenció de talent professional ha perdut el glamur de temps passats. Hi ha excel·lents professionals del món del trasplantament que s’han fugat a la sanitat privada o a l’estranger en els últims anys”, explica la directiva. En la seva opinió, el relleu generacional “no està assegurant i alguns equips de trasplantament ja estan en situació crítica”, alerta.

Domínguez-Gil ha senyalat que el principal problema que impedeix la plena expansió de la teràpia del trasplantament “no és tècnic o immunològic, sinó per escassetat d’òrgans per a trasplantament”, i ha recordat que en el món es realitzen cada any uns 136.000 trasplantaments d’òrgans, xifra que no cobreix ni el 10% de les necessitats globals. La Unió Europea, per exemple, estima que cada dia moren 10 pacients en llista d’espera.

Líder en el món

Espanya porta gairebé tres dècades liderant les xifres de donació i trasplantament, i el seu model és un mirall per a la resta del món. La directora de l’ONT creu que aquest èxit ha de defensar-se i perdurar “amb autoexigència i capacitat d’innovació, que van incloses en l’ADN del sistema de trasplantaments”. Cal recordar que l’ONT ja treballa en el seu Pla 50×22, que persegueix l’objectiu de 50 donants per milió de persones i superar els 5.500 trasplantaments l’any 2022. Com a part d’aquest pla, l’ONT busca optimitzar les cures intensives orientades a la donació, fomentar la donació en asistòlia, flexibilitzar els criteris d’acceptació d’òrgans (per exemple, donants infectats pel virus de l’hepatitis C per a receptors no infectats) i incorporar la sanitat privada al procés de donació d’òrgans i teixits.

En la investigació, i no només en l’assistència, resideixen bona part dels plans. Domínguez-Gil ha demanat posar el focus “en la investigació preclínica, traslacional, clínica i epidemiològica”; i explorar diverses àrees, com la tolerància immunològica (trasplantament sense immunosupressió), la preservació d’òrgans i la prevenció del rebuig crònic (principal motiu de pèrdua d’empelts). També ha citat la necessitat de crear “registres sofisticats d’informació que permetin aplicar el big data al trasplantament”.

Impuls a la relació amb la sanitat privada

Durant la seva intervenció, ha concretat l’impuls a la relació amb la sanitat privada. L’ONT ha signat un convenir amb l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE) per desenvolupar un protocol de col·laboració per a la detecció de possibles donants (no trasplantaments) en els hospitals privats, que resulti homogeni per a tot Espanya. Ja s’ha creat un grup de treball, en el qual estan representades l’ONT i les comunitats autònomes, que està analitzant amb ASPE com desenvolupar aquest protocol.

La directora de l’ONT també ha tingut paraules per a la crisi econòmica patida en els últims anys. “El sistema es va veure afectat per les retallades de personal, llits d’hospital i recursos, i el programa de subvencions de l’ONT es va veure reduït en un 20%, situació que encara persisteix”. Però senyala que el model de trasplantaments va saber sobreposar-se.

El farmacèutic, peça clau

El Consell General de COF recorda que els trasplantaments són una pràctica clínica on la intervenció del farmacèutic és essencial per garantir la continuïtat assistencial als pacients, i on l’atenció farmacèutica repercuteix positivament sobre la qualitat de vida de les persones trasplantades.

Coincidint amb el trigèsim aniversari de l’ONT, el Consell General de COF ha publicat el Punt Farmacològic 132, titulat Trasplantament d’òrgans sòlids. Aquest document aborda, entre altres aspectes, el tractament farmacològic destinat tant a prevenir com a atenuar el rebuig de l’òrgan, que contribueix a aconseguir una major taxa d’èxit.

 

Font: correofarmaceutico.com

Notícia traduïda per l’AMTHC