Degut a la pandèmia de la COVID-19 en el mes de març de 2020 es va haver d’interrompre el voluntariat de visita als pacients trasplantats als Hospitals Bellvitge, Clínic i Vall d’Hebron, després de molts anys de presència ininterrompuda. A de finals del mes d’octubre d’enguany ha pogut reiniciar la seva activitat a l’Hospital de Bellvitge i de forma imminent ho podrà fer als altres dos Hospitals, seguint les directrius que ens siguin comunicades.

Davant d’aquesta contrarietat el voluntariat es va adaptar a les circumstàncies, implementant el suport emocional telefònic, que a més de pacients ingressats atén a persones en llista d’espera i les que tenen malalties hepàtiques. Aquesta nova manera de relacionar-nos es va decidir traslladar-la als socis trasplantats, que reben telefonades per part del voluntariat on es pot parlar de qualsevol tema d’interès per uns i altres. Especialment ha sigut interessant poder comentar les directius oficials de prevenció de la COVID-19 i tot el relacionat amb la vacunació.

Aquest voluntariat integrat per 8 persones trasplantades, organitzades com a grup de treball, es reuneix telemàticament cada tres mesos i conjuntament elabora les línies d’actuació. La particularitat d’aquest voluntariat rau en que una persona que ha passat per la situació del seu trasplantament, pot comprendre, escoltar i ajudar emocionalment a qui l’està passant. Les persones voluntàries han rebut prèviament formació adequada al si de la Federació Catalana de Voluntariat Social, dirigida a l’àmbit sanitari i fan una formació continuada adaptada a les necessitats detectades.

L’objectiu principal a assolir a partir d’ara és fer el voluntariat extensiu als malalts i familiars que estan allotjats al pisos del nostre Programa de pisos d’acollida, quan pel motiu que sigui necessitin suport emocional.

També vol estar present amb el seu testimoni de receptors d’òrgans i sang en els llocs on es durà a terme el projecte “Altaveus de vida” del Banc de Sang, que té com a objectiu incrementar les donacions en els mesos que es produeix una davallada de les mateixes.