QUI POT SER DONANT?

 

 

Potser perquè l’Estat espanyol és líder mundial en donació d’òrgans, tendim a pensar que ja està tot fet, que estem en un model d’èxit i que no cal fer més promoció de la donació d’òrgans i teixits.

Efectivament, a casa nostra la generositat dels donants i les seves famílies ens permet superar els 40 donants per milió d’habitants i fer possible que en un any a Catalunya es realitzin amb èxit més de 1.000 trasplantaments.

Ara bé, la xifra important és la de la llista d’espera: 1.326 persones a data 30 de juny, una xifra que no disminueix tot i que cada any es fan més trasplantaments.

Per poder donar una oportunitat a aquestes persones calen més donants. Calen tots els donants possibles!

I qui pot ser donant ?  La resposta és clara: tots podem ser donants.

Gent jove i gent gran. Podem ser donants d’òrgans, de teixits, de medul·la òssia o de sang, que també és molt necessari. Avui, tots podem ser donants perquè el coneixement científic i la pràctica clínica ens permeten avaluar amb el màxim rigor cada procés de donació i fer possible l’obtenció d’òrgans i teixits per al trasplantament.

També cal tenir present que el perfil del donant ha canviat molt. En el cas dels òrgans, ara la majoria són persones grans o molt grans. En canvi, abans els donants eren molt més joves, malauradament, a causa dels accidents de trànsit. La mitjana d’edat dels donants és de 61 anys, i un terç en tenen més de 70. Això ens obliga a avaluar molt bé la viabilitat dels òrgans i dels teixits abans de l’extracció. També cal tenir clar que l’edat dels pacients en llista d’espera és cada vegada més alta per la millora de la qualitat de vida i de l’atenció sanitària.

Aquesta evolució del coneixement i de la qualitat de vida també ens ha permès no limitar en sentit estricte l’edat màxima del donant per cada òrgan. Sabem bé que l’edat cronològica no es correspon amb la biològica. Moltes malalties que abans contraindicaven la donació ara no ho fan. En aquest sentit, una persona que ha rebut un trasplantament pot ser donant d’algun altre òrgan o de teixits com ara còrnies Però pot ser donant. I sempre estarem ajudant a algú.

El que és important és voler ser donant.

Gràcies per la vostra contribució com a ASSOCIACIÓ de TRASPLANTATS HEPÀTICS de CATALUNYA a la donació i a la cura dels pacients i els seus familiars.

 Dr Jaume Tort, director de l’OCATT