Amb respecte al càncer mama, a l’Imibic existeixen quatre grans línies d’investigació obertes. La primera s’està duent a terme amb la col·laboració de la unitat epigenètica, de la doctora María Teresa Roldán, i el grup de Noves Teràpies en Càncer (coordinat pels doctors Enrique Aranda, també cap d’oncologia mèdica de l’Hospital Reina Sofía, i Antonio Rodríguez) i que analitza el metiloma en cerca de factors predictius de resposta al tractament.

La segona línia estudia el càncer de mama que apareix relacionat amb l’embaràs, coordinat per l’oncòleg mèdic i investigador del Reina Sofía Juan de la Haba, i que s’està desenvolupant en col·laboració amb Geicam (grup espanyol d’investigació en càncer de mama). Un tercer tipus d’estudi contra el càncer de mama està coordinat per l’oncòloga del Reina Sofía Cristina Morales i es realitza, en col·laboració amb l’immunòleg del Reina Sofía Rafael González i els doctors de l’Imibic i professors de la UCO Manuel D. Gahete, Raúl M. Luque i Justo P. Castaño.

Aquesta investigació pretén comprendre millor els mecanismes moleculars, implicats en la resposta de les pacients amb càncer de mama a la immunoteràpia, i incorpora l’estudi d’un procés molecular, splicing, per la seva capacitat per oferir nous marcadors diagnòstics i dianes terapèutiques. D’altra banda, el quart projecte d’investigació sobre càncer de mama, finançat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), i els investigadors responsables del qual són els doctors de l’Imibic Raúl Luque i Elena Yubero, estudia els mecanismes que vinculen l’obesitat amb el càncer de mama.

Quant a tumors de fetge, el grup de l’Imibic ‘Estrès oxidatiu i nitrosatiu en hepatopaties agudes i cròniques’ persegueix millorar la salut i prolongar l’expectativa de vida en pacients amb hepatocarcinoma. Aquest grup, dirigit pel cap d’Aparell Digestiu del Reina Sofía, Manuel de la Mata, analitza aspectes diagnòstics, pronòstics i terapèutics de l’hepatocarcinoma, mitjançant l’ús de la biòpsia líquida per a diagnòstic precoç i no invasiu d’aquesta patologia, l’ampliació de criteris de trasplantament hepàtic en pacients amb càncer, entre d’altres aspectes.

 

Font: diariocordoba.com

Notícia traduïda per l’AMTHC