Ser donant vol dir ser una persona generosa. La donació és un dels actes més altruistes que es poden fer per altres persones.

Els trasplantaments d’òrgans i teixits humans són de vegades l’única alternativa de vida per a molts malalts. Amb els avenços tècnics i científics, augmenta dia a dia el nombre de persones que, gràcies a la generositat dels que han perdut la vida i les seves famílies, podrien beneficiar-se d’un trasplantament.

La donació d’òrgans és una decisió voluntària, un acte d’altruisme en què una persona decideix que un cop esdevingui cadàver li siguin extrets un o diversos òrgans del seu cos per donar-los a persones malaltes que es troben en llistes d’espera per rebre un trasplantament. En alguns casos es pot fer la donació en vida, encara que el més comú és fer la donació perquè es faci realitat quan arribi la fi de la vida.

Els valors de la donació

La donació d’òrgans humans ha de ser voluntària i requereix, a més, que la persona donant manifesti la seva voluntat. La Llei (Llei 30/1979, de 27 d’octubre) exigeix, a més, que es donin els requisits següents:

  • L’acte ha de ser altruista. La donació ha de procurar el bé aliè, fins i tot, en detriment del bé propi. I amb aquesta finalitat terapèutica procurarà afavorir la salut o les condicions de vida de la persona que rep el trasplantament d’un òrgan.
  • La donació ha de ser gratuïta. No es permet que el donant, o qualsevol altra persona física o jurídica, rebi cap mena de gratificació ni es pot exigir a la persona receptora que pagui un preu per l’òrgan trasplantat.
  • La donació no ha perseguir el lucre. No es pot produir un enriquiment a càrrec de l’extracció i posterior trasplantament d’un o diversos òrgans humans.
  • S’ha de garantir l’anonimat. Han de mantenir-se de manera completament confidencial les dades d’identificació del donant i de la persona receptora (anonimat), en el cas que el donant sigui un cadàver.

Més donants, més vides que es poden salvar

Hi ha milers de persones que per continuar vivint o millorar la seva qualitat de vida necessiten un trasplantament. Al nostre país, es donen les majors taxes de donació del món i es realitza un gran nombre de trasplantaments. Tot i així, continua existint una llista d’espera per rebre un trasplantament i un percentatge variable de pacients en llista d’espera (depenent del tipus de trasplantament i les característiques dels pacients) moren abans de poder ser trasplantats. La realitat és que les llistes d’espera per rebre òrgans i teixits no baixaran si no s’aconsegueix l’augment del nombre de donacions.

Pensa en gran, 1 = 8 + 100! Un sol donant podria arribar a salvar la vida fins a 8 persones, a través del trasplantament dels seus òrgans, i millorar la qualitat de vida a altres 100, a través del trasplantament dels seus teixits.

Fes-te donant i anima les persones del teu entorn a que també ho siguin. Com més donants hi hagi, major serà el nombre de vides que es podran salvar.

 

Font: trasplantaments.gencat.cat