Newsletter octubre 2020

 

Newsletter octubre 2020

 

Estudi sobre l’afectació de la COVID-19 en pacients trasplantats de fetge

És sabut que els pacients que prenen immunosupressors, com en el cas dels trasplantats, tenen un risc més alt de contagi de qualsevol virus, i la COVID-19 no és una excepció. Aquest estudi realitzat en 22 centres de trasplantant espanyols integrats en la Sociedad Española de Trasplante Hepático, indica que la incidència és aproximadament el doble que la població general, però tanmateix desenvoluparan de manera menys greu la malaltia.

De izquierda a derecha, José Antonio Pons, Magdalena Salcedo Plaza, Jordi Colmenero, Manuel Luis Rodríguez-Perálvarez.

Més informació:

https://www.clinicbarcelona.org/noticias/los-pacientes-con-trasplante-de-higado-y-tratamiento-inmunosupresor-tienen-mas-riesgo-de-covid-19-pero-con-cuadros-graves-menos-frecuentes

_________________________________________________________________

 

La salut també depèn d’un mateix.

Som pacients i estem acostumats a conviure amb les malalties. A mesura que passa el temps canvien les circumstàncies de cadascú, però hem de procurar que sigui amb la millor qualitat de vida possible, per això diem que la salut també depèn de la pròpia persona.

És important dur un bon estil de vida, i això depèn de nosaltres. Hem de seguir els consells per tenir cura de la nostra salut.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/

______________________________________________________________________

 

Distància, mans i mascareta per a vèncer el virus

 

El missatge és clar: distància, mans y mascareta. Complir bé aquestes recomanacions preventives, en això es basa se basa en la responsabilitat individual i col·lectiva.