Els hospitals madrilenys van realitzar un total de 820 trasplantaments d’òrgans l’any passat, el que situa Madrid com la regió amb més trasplantaments de cor i la segona en pulmó, ronyó i fetge, a més de registrar un increment de l’11,5% d’intervencions amb donant viu.

Del total de trasplantaments realitzats, 420 han estat renals; 202, hepàtics; 89, cardíacs; 91, trasplantaments pulmonars; 12 de pàncrees, tres multiviscerals i tres intestinals, segons el balanç presentat pel conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, a l’Hospital Gregorio Marañón, juntament amb el coordinador de l’Oficina Regional de Trasplantaments, Francisco del Río.

La taxa de trasplantaments de la regió, amb 124 intervencions per milió de població (p.m.p.), supera la mitjana nacional de 114 p.m.p., i en els trasplantaments de teixits (còrnia, pell, teixit ossi tendinós) es va registrar un augment respecte al 2017, situant-se entre les taxes més altes del país.

Les donacions s’han mantingut estables, aconseguint-se un total de 222 procedents d’un donant cadàver el 2018, amb una taxa en torn als 35 donants p.m.p., el que situa a Madrid per sobre dels EUA (31,7 donants p.m.p.), la UE (22,3), Canadà (21,9), Austràlia (20,8), França (29,7) o el Regne Unit (22,5).

A més, Madrid va rebre l’any passat 357 òrgans d’altres regions i va enviar 60 en el mateix període, explica Sanitat en un comunicat.

L’Hospital Gregorio Marañón lidera el nombre de trasplantaments cardíacs a nivell nacional amb un total de 39 en pacients adults i infantils, i és pioner a Espanya en realització de trasplantament cardíac infantil ABO incompatible, que permet implantar als nadons un cor d’un grup sanguini diferent al seu, dels quals Madrid va acollir quatre trasplantaments: dos al Marañón i dos a La Paz.

La Comunitat de Madrid compta amb un total de set hospitals autoritzats per a la realització de trasplantaments dels 44 que hi ha a tot Espanya i és l’única que realitza tots els tipus de trasplantament en adults i infantils.

El 2018 va augmentar en dos punts la negativa de les famílies a donar òrgans respecte al 2017, registrant-se 55 negociacions, el que situa a Madrid en un 19,8% de negatives familiars, enfront a la mitjana nacional del 14,8%, també gairebé dos punts percentuals més que el 2017.

 

Font: lavanguardia.com

Notícia traduïda per l’AMTHC