Els experts autonòmics, de les societats científiques i de l’ONT es marquen el primer objectiu de desenvolupar el protocol fàrmac-clínic per a la selecció de CAR-T.

El grup d’experts en la utilització dels medicaments CAR-T dins del Pla d’Abordatge de les Teràpies Avançades en el SNS: Medicaments CAR es va reunir per primer cop al Ministeri de Sanitat per fixar els objectius i el desenvolupament de treball del Grup. La composició del comitè inclou a societats científiques i l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) juntament amb sis representants autonòmics.

Les comunitats autònomes representades són Madrid, Catalunya, Andalusia, Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó. Les societats científiques dins del Comitè, alhora, són la Societat Espanyola d’Hematologia, la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, la Societat Espanyola de Farmacologia, la d’Immunologia i la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica.

Resultats

Aquesta primera trobada va permetre una primera presa de contacte a través de la qual fixar els objectius i el desenvolupament de treball del grup. La seva primera tasca serà desenvolupar el protocol fàrmac clínic per a la selecció i utilització de CAR-T. Els experts han començat a treballar en un document que permeti l’aprovació d’aquest protocol, després del qual seguirà el disseny de les eines per a la valoració dels resultats.

El grup funcionarà amb certa periodicitat, tot i que no necessàriament de manera presencial, un punt no obstant que encara estar per determinar. La següent trobada tindrà lloc aproximadament a finals de febrer o principis de març.

 

Font: elglobal.net

Notícia traduïda per l’AMTHC