El protocol per a la integració de la privada en la xarxa de donació d’òrgans estarà llest al setembre.

L’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) ja ha començat a avaluar quins hospitals privats són aptes per integrar-se en la xarxa nacional de donació d’òrgans. Així ho ha confirmat la directora de l’ONT, Beatriz Domínguez-Gil. 

Tal i com ha explicat, “l’ONT i l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE) estan treballant conjuntament en l’avaluació de les característiques assistencials dels hospitals privats per determinar quins són aptes per formar part de la xarxa nacional de donació d’òrgans i quina tasca exerceixen en la mateixa”.

Així, en funció de les seves capacitats, els centres provats podran participar com a “detectors d’oportunitat de donació”, és a dir, per fomentar la donació entre els pacients, o en l’extracció d’òrgans. El trasplantament no es contempla en aquest protocol.

Els hospitals privats que formin part de la xarxa no només s’hauran de regir pels mateixos requisits que un centre públic per a l’extracció d’òrgans, sinó que haurà de complir un requisit extra: hauran d’estar tutelats per un hospital públic de referència. Aquest hospital s’encarregarà de supervisar i assessorar al privat en les tasques de donació.

D’altra banda, hauran de complir una sèrie de requisits bàsics com disposar d’Unitat de Cures Intensives (UCI) amb ventilació mecànica amb capacitat per 12 hores, si el centre durà a terme extraccions d’òrgans o d’una Unitat de Coordinació de Trasplantaments. De fet, fins i tot els centres detectors d’oportunitat hauran de comptar de forma obligatòria amb un coordinador de trasplantaments.

Canvi en el full de ruta

Hi ha hagut un canvi en el full de ruta prevista de l’ONT per aprovar el protocol que assenta les pautes per a la integració de la privada en aquesta xarxa. I és que, com ha confirmat la directora de l’ONT, “no ha estat possible tenir el document llest per a la Comissió Permanent de Trasplantaments del Consell Interterritorial de juliol perquè s’ha optat per fer una consulta pública prèvia del mateix”.

Com afirma Domínguez-Gil, “el protocol serà sotmès a consulta per part dels afiliats d’ASPE i pels membres de la xarxa de coordinadors de trasplantaments de l’ONT. L’objectiu és que s’avaluï des de diferents perspectives”. Superat aquest pas, l’ONT i l’ASPE ja comptaran amb un protocol definitiu, que es presentarà a la Comissió Permanent de Trasplantaments del Consell Interterritorial del mes de setembre.

Després de la seva aprovació en aquest fòrum es començarà a treballar en una estratègia d’implementació. De fet, l’ONT ja preveu organitzar una jornada formativa el tercer trimestres de l’any sobre aquest protocol.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’AMTHC