l’Assemblea General Ordinària

l’Assemblea General Ordinària

21 d’abril de 2017

Sala de Conferències de Cotxeres de Sants, Barcelona

                                   

 

Degudament convocada té lloc l’assemblea reglamentaria  de l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, amb l’assistència d’un total de 22 associats

Prèviament el President Sr. Josep Mª Martínez fa un parlament  recordant el membre de la Junta Sr. Joan Jordi Ràfols, recentment traspassat.

El Tresorer de l’Associació Sr. José Luís Gómez, exposa i explica els Comptes de l’Associació referits a l’exercici 2016.

El President fa la presentació Memòria 2016. S’aprova per unanimitat. Estarà a disposició dels socis a la seu de l’associació i a la pàgina web www.ath.cat

.- Objectius i Activitats 2017. Els exposa el President:

 • Presentació del nº 1 del Butlletí “DONAR VIDA” que serà remès properament als socis i simpatitzants.
 • Participació en les Fires de Salut de diferents poblacions de Catalunya.
 • Organització de conferències sobre les malalties hepàtiques i els trasplantaments
 • Defensar davant l’Administració la preservació dels drets i prestacions dels donants vius.
 • Continuar donant visibilitat a la nostra Associació: obertura Delegació a Tarragona.
 • Potenciar el voluntariat: necessitat de més voluntaris
 • Impulsar activitats de relació entre els associats, amics i familiars: caminades
 • Seguir revisant i millorant els procediments administratius i comptables.
 • Lluitar per canviar l’avantprojecte de llei sobre l’accés universal a la sanitat.
 • Pisos acollida: normes d’utilització, enquesta de satisfacció i finançament.
 • Tu ets important!: Saber la vostra opinió sobre que hem de fer (mancances, propostes, activitats…)

 

Es donarà adequada informació de tots els esdeveniments per poder assistir-hi.

 

.- Es ratifiquen els nomenaments de vocals de la Junta, i de representants a la delegació de Tarragona a les sòcies Sra. Carme López i Sra. Eva Vallvé.

Es ratifica l’obertura de delegacions a Girona i Tarragona.

Es ratifica l’adhesió a la FCVS.

 

 

 

.

 

Comments are closed