Els sanitaris han de conèixer les complicacions que un pacient trasplantat pot patir per adoptar les mesures preventives adequades i, en cas que apareguin, saber gestionar-les.

Per a molts pacients crònics o terminals, els trasplantaments són l’única alternativa de vida, per això la donació d’òrgans és fonamental per a què aquestes persones puguin continuar vivint i ho facin amb una qualitat de vida acceptable.

El nostre país és líder mundial en donació i trasplantaments des de fa 27 anys, havent assolit el 2018 els 48 donants per milió de població (p.m.p.), amb un total de 2.243 donants. Aquestes xifres han permès realitzar 5.314 trasplantaments, elevant la taxa de trasplantaments a 114 donants p.m.p., la més alta del món.

Un cop que s’ha sotmès al trasplantament, el pacient ha de prendre immunosupressors durant la resta de la seva vida per disminuir la reacció de l’organisme enfront a l’òrgan trasplantat, el que fa que baixin les seves defenses i sorgeixi major risc d’infeccions. Per això, els professionals han de conèixer les complicacions que un pacient trasplantat pot patir per adoptar les mesures preventives adequades i, en cas que apareguin, saber gestionar-les.

Des de SAE (Sindicao Tècnic d’Infermeria) volem aportar el nostre gra de sorra a la formació dels professionals, per això el proper any celebrarem el nostre XXXI Congrés Nacional de Tècnics en Cures d’Infermeria (TCI) i Tècnics en Emergències Sanitàries (TES) en torn a la donació i la vida dels pacients trasplantats”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social i formació de SAE.

“Tant els TCI com els TES són imprescindibles en la detecció de possibles donants, doncs la seva posició en els equips sanitaris els situa al costat del pacient en els últims moments de la seva vida. Per això, a més de fer front a la seva tasca assistencial en torn als pacients trasplantats, durant aquesta cita formativa, que es celebrarà a Sevilla, abordarem les eines i actuacions més idònies per apropar-nos als possibles donants i contribuir així a aconseguir l’objectiu proposat per l’Organització Nacional de Trasplantaments: assolir els 50 donants p.m.p. i superar els 5.500 trasplantaments l’any 2022”, conclou Torres.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC