Fetge: Què saps d’aquest òrgan?

Des del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, hi ha a l’abast un portal web dedicat exclusivament a la Donació i els trasplantaments d’òrgans. Hi ha informació adreçada als professionals i informació destinada a la ciutadania

Dins d’aquesta secció hi ha una gran quantitat de continguts entorn als trasplantaments, a les llistes d’espera, al procés que s’ha de seguir per fer-se donant, etc. I una part està enfocada a cobrir els dubtes més teòrics sobre cadascun dels diferents òrgans amb els quals es pot parlar de fer-ne un trasplantament. Què sabries dir del fetge? A continuació, tens uns quants punts interessants que parlen sobre aquest òrgan. És informació extreta del portal esmentat de la Generalitat. 

Funcions del fetge

El fetge és un òrgan situat a la cavitat abdominal que participa en múltiples funcions bàsiques per la vida:

Funcions digestives: producció de bilis que facilita l’absorció de greixos.

Funcions metabòliques: produeix, emmagatzema i allibera sucres, greixos, colesterol i vitamines a partir dels nutrients absorbits.

Producció de proteïnes: produeix i allibera a la circulació l’albúmina hormones i altres proteïnes de transport de substàncies.

Eliminació de substàncies: produïdes per l’organisme o bé externes (fàrmacs, alcohol, drogues, etc.).

Funcions immunitàries: especialment contra les infeccions d’origen intestinal.

Malalties que produeixen una insuficiència hepàtica

Les malalties hepàtiques poden ser agudes (menys de 6 mesos) o cròniques (més de sis mesos).

Agudes: hepatitis d’origen víric (hepatitis A i B), per medicaments (per exemple, paracetamol), tòxics, o per un ampli ventall de causes.

Cròniques: principalment d’origen víric (hepatitis B i C), per consum d’alcohol, per problemes en les vies biliars, d’origen metabòlic, d’origen autoimmune o vascular. En ocasions, aquestes malalties progressen cap a la cirrosi hepàtica. La cirrosi hepàtica és la pèrdua de cèl·lules hepàtiques i una greu distorsió de l’estructura hepàtica normal. Pot comportar l’aparició d’insuficiència hepàtica i descompensacions. Els pacients amb cirrosi també estan en risc de desenvolupar càncer de fetge.

que_es_hepatitis

Com sé si haig de ser trasplantat de fetge?

El trasplantament hepàtic es reserva per a aquelles malalties, agudes o cròniques, per a les quals no existeix cap altra alternativa terapèutica. La major part dels trasplantaments es fan per malalties cròniques en fase de cirrosi hepàtica descompensada i amb símptomes d’insuficiència hepàtica. Les malalties agudes que produeixen una destrucció massiva del fetge i necessiten un trasplantament són menys freqüents. En ambdós casos, l’aparició d’una malaltia hepàtica en fase terminal s’acompanya d’un elevat risc de mort i indica el trasplantament.

En alguns casos, el trasplantament hepàtic està indicat com a tractament oncològic de tumors hepàtics que no poden ser extirpats quirúrgicament o per altres mitjans, i amb baix risc de recurrència després del trasplantament. Ocasionalment, el trasplantament hepàtic s’indica per a malalties hereditàries degeneratives en què el seu defecte genètic es cura amb el trasplantament de fetge (per exemple, la malaltia d’Andrade). 

registre_amb_informe_hepatic

Mesures de prevenció

Tot i que la insuficiència hepàtica irreversible es pot tractar amb un trasplantament, el millor és que no s’arribi a aquesta situació. Hi ha una sèrie de mesures de prevenció que poden contribuir a evitar, o si més no retardar, l’aparició de la malaltia:

  • Evitar el sobrepès, amb la pràctica d’exercici físic regular i seguiment d’una dieta equilibrada.

  • Evitar la transmissió de malalties infeccioses víriques amb mesures higiènico-sanitàries.

  • Vacunació contra els virus de d’hepatitis B i A en grups de risc.

  • Consum moderat de begudes alcohòliques o abstenció si existeix dany hepàtic crònic.

  • Detecció precoç en familiars de pacients afectats per malalties hepàtiques hereditàries.

Comments are closed