El trasplantament de microbiota fecal (FMT, en les seves sigles en anglès), que ajuda a restaurar una barreja saludable de bacteris en l’intestí, pot ajudar a revertir el deteriorament de la funció cerebral en persones amb insuficiència hepàtica, segons un informe presentat al Congrés Internacional del Fetge celebrat a Viena.

Les càpsules de FMT van portar a la restauració de la diversitat bacteriana en l’intestí i al millorament de la funció cognitiva en persones amb encefalopatia hepàtica com a conseqüència d’una cirrosi avançada, va informar el Dr. Jasmohan Bajaj, de la Virginia Commonwealth University.

Durant anys o dècades, l’hepatitis B o C crònica, la malaltia del fetge gras, el consum excessiu d’alcohol i altres causes de lesió hepàtica poden conduir a cirrosi, carcinoma hepatocel·lular i insuficiència hepàtica terminal que requereix un trasplantament.

En les persones amb cirrosi descompensada, el fetge ja no pot dur a terme les seves funcions vitals degut a l’acumulació de teixit cicatricial i al bloqueig del flux sanguini. Les complicacions poden incloure ascites (acumulació de líquid en l’abdomen), venes sagnants a l’esòfag i encefalopatia hepàtica, que té lloc quan el fetge ja no pot filtrar l’amoníac i altres toxines.

Els símptomes de l’encefalopatia hepàtica poden incloure deteriorament cognitiu, manca de concentració, confusió, canvis de personalitat i coma. Amb el temps, els atacs recurrents d’encefalopatia poden conduir a dany cerebral durador, segons el Dr. Bajaj. Els tractaments inclouen lactulosa, un sucre no digerible que absorbeix l’amoníac i actua com un laxant, i l’antibiòtic no absorbible rifaximina.

La lactulosa i els antibiòtics poden canviar la composició dels bacteris en els intestins, coneguda com a microbioma intestinal. Alguns tipus de bacteris intestinals produeixen amoníac, que empitjora l’encefalopatia, mentre que altres desencadenen una inflamació sistèmica.

Els estudis han demostrat que alterar el microbioma intestinal pot ajudar a prevenir o millorar l’encefalopatia hepàtica. Per exemple, la investigació presentada al Congrés Internacional del Fetge 2013 va mostrar que un suplement probiòtic redueix els nivells d’amoníac, millora la funció cognitiva i preveu la progressió de l’encefalopatia en persones amb malaltia hepàtica avançada.

Trasplantar bacteris intestinals d’un individu sa és un altra forma de restaurar un microbioma beneficiós. La FMT consisteix en transferir la femta del donant a través d’una formulació d’edema o càpsules orals.

El Dr. Bajaj i els seus col·legues van demostrar anteriorment que la FMT a través de l’edema va millorar la funció cognitiva i va reduir les hospitalitzacions en persones amb cirrosi hepàtica avançada. Després van avaluar la seguretat, la tolerabilitat i l’efectivitat d’una formulació en càpsula, que és més convenient i pot subministrar bacteris beneficiosos a l’intestí prim, no només al colon.

Aquest estudi de fase I va incloure a 20 persones amb cirrosi i encefalopatia hepàtica recurrent que estaven rebent lactulosa i rifaximina. Els participants van ser assignats a l’atzar per rebre 15 càpsules de FMT o càpsules de placebo similars a més de la seva teràpia existent.

Les càpsules es van preparar amb femta d’un sol donant, el mateix anomenat “super pooper” que va donar per a l’estudi d’edema FMT, amb alts nivells d’espècies beneficioses de bacteris Lachnospiraceae i Ruminococcaceae. El Dr. Bajaj va posar èmfasi en què les càpsules “no van olor a caca i no tenen sabor a caca”.

A l’inici de l’estudi, la diversitat microbiana en mostres de femta i mostres de biòpsia de l’intestí prim (duodè) i de l’intestí gruixut (colon sigmoide) va ser similar en ambdós grups. Tanmateix, després de dos a quatre setmanes de tractament, les persones en el grup de FMT van veure un augment en la diversitat bacteriana, amb més bacteris Ruminococcaceae i Bifidobacteriaceae i una disminució en les espècies de Streptococcaceae i Veillonellaceae. Les mostres de biòpsia de duodè també van mostrar una reducció en els biomarcadors de la inflamació.

Les puntuacions de la funció cognitiva amb una prova d’avaluació estandarditzada van millorar en el grup de FMT en comparació amb el grup de placebo. Només un participant va requerir hospitalització o va morir en el grup de FMT, mentre que sis ho van fer en el grup de placebo. El nombre total d’hospitalitzacions també va ser significativament menor en el grup de FMT. No es van identificar problemes de seguretat durant l’estudi.

“El trasplantament de microbiota fecal amb un sol donant de femta enriquit amb espècies bacterianes que sabem són deficients en aquesta població és un enfoc prometedor pel tractament potencial dels pacients amb cirrosi i encefalopatia hepàtica recurrent”, va afirmar el Dr. Bajaj. “El camí al cervell és a través de l’intestí”.

 

Font: infohep.org

Referència: Bajaj JS et al. Fecal microbiota capsules are safe and effective in patients with recurrent hepatic encephalopathy: a randomized, blinded, placebo-controlled trial. International Liver Congress, Vienna, abstract PS-087, 2019. Journal of Hepatology 70:55, 2019.

Notícia traduïda per l’AMTHC