Els hospitals públics del Servei Canari de la Salut (SCS) han realitzat entre el gener i maig d’aquest any un total de 75 trasplantaments, un 19% més que en el mateix període del 2018, quan es van registrar 63 trasplantaments. Quant als donants, han passat dels 33 registrats en el mateix període del 2018 als 45, el que representa un augment del 36,36%.

Aquestes dades s’han donat a conèixer per la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, que es va voler sumar a la commemoració del Dia Nacional del Donant, que es celebra cada primer dimecres del mes de juny, agraint a les persones que donen i als seus familiars la seva solidaritat, ja que mitjançant el gest altruista de la donació es salven vides.

La Conselleria recorda que com més donants existeixin, major serà el nombre de vides que podran salvar-se. Malgrat les altes taxes de donació a Espanya, de les millors del món, cada any hi ha persones que moren a l’espera d’un trasplantament. Només a Canàries, en aquest moment, uns 160 pacients estan a l’espera d’un trasplantament.

Dels 64 trasplantaments renals realitzats entre el gener i maig del 2019, 26 van ser duts a terme a l’Hospital Universitari de Canàries i 38 al Complex Hospitalari Universitari Insular Materno-Infantil. A l’Hospital Universitari Nuestra Señora de Candelaria s’han realitzat en aquest període de temps 11 trasplantaments hepàtics.

Quant a l’índex de negatives familiars a la donació d’òrgans, es situa en el 15% en els cinc primers mesos del 2019. Des de la Conselleria de Sanitat es va insistir en recordar la importància i la necessitat de mantenir aquesta activitat de donació, imprescindible per tractar adequadament malalties l’única opció terapèutica de la qual per salvar la vida és la realització d’un trasplantament, reiterant la crida a la donació a tots els ciutadans de Canàries. També es fa incidència en què els familiars i amics de cadascun poden necessitar un trasplantament al llarg de la seva vida i s’insisteix en què sense donants no hi ha trasplantaments.

Dades del 2018

Durant l’any passat es van assolir a Canàries un total de 105 donacions d’òrgans en pacients morts, obtenint-se, així, una taxa de 49,5 donants per milió d’habitants, el que va permetre salvar la vida de 225 persones.

D’aquesta manera, en els hospitals del SCS es van realitzar l’any passat un total de 205 trasplantaments d’òrgans, dels quals 156 van ser de ronyó, 43 de fetge i 6 de pàncrees. 20 trasplantaments més es van realitzar en altres hospitals del país.

Per hospitals, es van registrar un total de 92 trasplantaments de ronyó i 6 pancreàtics a l’Hospital Universitari de Canàries, 43 de fetge a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de Candelaria i 64 de ronyó al Complex Hospitalari Universitari Insular-Materno Infantil de Canàries.

L’Hospital Universitari de Canàries és el centre de referència autonòmic pel trasplantament de ronyó de donant viu. Durant el 2018 es van realitzar sis d’aquests procediments a Canàries el principal avantatge dels quals enfront a la donació de cadàver és que la supervivència de l’empelt renal i del pacient és major en el cas de donant viu.

Així mateix, continua incrementant-se significativament l’activitat de donació en asistòlia, fins als 18 donants l’any passat, el que constitueix ja el 17% de tots els donants de Canàries.

La donació en asistòlia controlada permet la donació d’òrgans de persones en els quals el diagnòstic de mort s’ha establert per criteris circulatoris i respiratoris. Per a què es produeixi aquest tipus de donació és condició necessària que s’hagi pronosticat la mort del malalt a curt termini en unes condicions determinades; precisant-se, a més, la posta en marxa d’una infraestructura diferent a la duta a terme amb els donants morts en mort cerebral o encefàlica.

També és important recordar el benefici que aquests donants produeixen amb la donació de teixits. Juntament amb la generositat d’altres donants morts exclusivament de teixits i donants vius, els donants canaris van permetre als professionals dels hospitals públics del SCS tractar a 426 canaris més anualment.

Agraïment

La Conselleria de Sanitat i els seus equips de coordinació i trasplantaments van voler expressar el seu agraïment a la població general en el Dia Nacional del Donant, sense la generositat dels quals no podrien dur a terme la seva tasca per salvar la vida, o millorar la seva qualitat, dels pacients que es beneficien d’aquest tipus de procediment. Com s’ha comentat, una cadena de solidaritat que dóna una nova oportunitat a més de 600 pacients anualment en la nostra comunitat.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat recorda que com més donants existeixin, major serà el nombre de vides que podran salvar-se.

La targeta de donant expressa la voluntat de donar però no té valor legal. Per això, a més de sol·licitar aquesta targeta, és molt important que el donant comuniqui a la família el seu desig per a què sigui respectat. Això vol dir que en el moment de morir, si pogués ser donant d’òrgans, la família haurà de signar el consentiment per procedir a l’extracció. La targeta es pot aconseguir a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i associacions de pacients.

Actualment, per facilitar la donació d’òrgans, la persona que desitgi ser donant pot realitzar una Manifestació Anticipada de Voluntat (MAV), un document que conté les instruccions i opcions que haurà de respectar el personal sanitari que atengui a l’atorgant sobre les cures i el tractament de la seva salut; les disposicions respecte al destí del seu cos i a la donació d’òrgans i teixits; així com les indicacions de naturalesa ètica, moral o religiosa que expressin els seus objectius vitals i valors personals, i que contempla la designació d’un o diversos representants que actuaran com interlocutors de les instruccions i valors manifestats davant del metge o l’equip sanitari.

Les MAV poden realitzar-se davant dels funcionaris de la Conselleria de Sanitat o davant de qualsevol notari pertanyent al Col·legi Notarial de Canàries, un cop que es compti amb l’autorització pertinent, segons recull el conveni establert entre la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries i el Col·legi Notarial de Canàries.

Existeix la possibilitat de donar en vida si es compleixen les condicions i requisits establerts per la Llei. El donant ha de ser major d’edat i gaudir de bona salut física i mental.

Els òrgans que es poden donar són els ronyons, el fetge, el cor, el pàncrees i els pulmons. A més d’una donació també es poden obtenir teixits, igualment molt necessaris: medul·la, ossos, tendons, còrnies, membrana amniòtica i vàlvules cardíaques.

 

Font: 20minutos.es

Notícia traduïda per l’AMTHC