Participació de l’AMTHC en l’espai d’intercanvi i debat: El voluntariat sanitari a partir d’ara.

Aquesta trobada virtual organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social celebrada el 30 de setembre ha comptat amb la participació de 22 associacions, entre elles la nostra, organitzacions i hospitals relacionats amb el voluntariat hospitalari.

Els participants han explicat com han afrontat la impossibilitat de la presència dels voluntaris als hospitals com a conseqüència de la COVID-19. S’han compartir les formes d’adaptació a la nova situació, essent el voluntariat telefònic o telemàtic la principal, tal i com ha fet la nostra Associació. S’han comentat altres formes, totes elles vàlides per mantenir el voluntariat. S’ha valorat la importància de que els voluntaris no caiguin en el desencís.

En una segona part s’han efectuat propostes i demandes concretes. A destacar les noves necessitats formatives, la precisa coordinació de les entitats amb els hospitals, la necessitat d’adaptar els Programes de Voluntariat Hospitalari i de fer palès que el voluntariat presencial és insubstituïble en determinats casos, adoptant les mesures que calgui.

El treball de la trobada continuarà amb la finalitat de publicar un document resum que ens ajudi a tots i que plantegi a les administracions la continuïtat dels programes hospitalaris.