Cada any es registren entre 10 i 15 casos de malalts que no tenen familiars compatibles i han de marxar a d’altres comunitats autònomes.

A finals d’any Aragó comptarà amb el programa de trasplantaments de medul·la amb donant sense parentesc. Cada any es registren entre 10 i 15 casos de malalts que no tenen familiars compatibles per realitzar el trasplantament i han de desplaçar-se a d’altres comunitats autònomes.

En aquests moments, s’adquireix i adapta la tecnologia i es forma als professionals per a la seva implantació en uns mesos a l’Hospital Miguel Servet. Raquel Montoiro, nova coordinadora de trasplantaments a Aragó, explica que “s’estan fent trasplantaments amb persones que sí estan emparentades i ara s’intentaran posar en marxa aquests trasplantaments en pacients amb persones que no estan emparentades”. Per això, “es necessita més infraestructura”.

Es tracta de pacients amb malalties greus com la leucèmia. El trasllat i l’estada fora d’Aragó complicava la situació del malalt i la seva família. Es busca que “sigui el més igual possible” i explica que “quan no hi ha parentesc, en el cas de medul·la, no és tan similar i això fa que la medicació que s’hagi de posar i els mitjans són més complexes per a què no hi hagi rebuig”.

 

Font: cadenaser.com

Notícia traduïda per l’AMTHC