Jornada “El dret a l’autonomia personal en temps de coronavirus”          03-12-2020

El 3 de desembre de 2020 l’AMTHC, va assistir a la Jornada que sobre “El dret a l’autonomia personal en temps de coronavirus”, l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb COCEMFE-Barcelona i la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), es va celebrar en format virtual amb la presentació de 3 Taules i amb els continguts de:

  • 1a taula.- L’impacte de la Covid-19 en les persones amb discapacitat

Presentació de l’estudi de l’Observatori de la Discapacitat Física relatiu a l’impacte del coronavirus amb les persones amb discapacitat i malalties cròniques.

L’atenció a les persones durant la pandèmia i presentació de la diagnosi de les necessitats que tenen les persones amb discapacitat a l’àrea metropolitana de Barcelona.

  • 2a taula.- La tecnologia al servei de l’autonomia personal i el benestar de les persones.

Explicació de com la salut digital pot millorar i transformar el sistema sanitari posant la persona al centre, amb les aportacions que la tecnologia pot oferir als usuaris i al propi sistema sanitari.

  • 3a taula.- Presentació de la Càtedra UOC-COCEMFE d’Autonomia Personal i Salut Digital, en el marc del “Pacte per Barcelona. Un nou impuls per a la ciutat”.

La Càtedra d’Autonomia Personal i Salut Digital fomentarà la recerca en salut  digital al servei de les persones, a través de facilitar l’accés al coneixement i sempre respectant la dignitat i procurar l’autonomia individual per prendre decisions.

Aquesta càtedra s’ofereix a través de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).