En el que va d’any ha realitzat un total de 36 trasplantaments de medul·la òssia.

L’Hospital Universitari Dr. Negrín de Gran Canària ha realitzat un total de 12 trasplantaments al·logènics no emparentats de medul·la òssia, és a dir, aquells en els quals no existeix parentesc entre donant i receptor.

Aquest tipus de trasplantaments va començar a realitzar-se al centre hospitalari al gener del 2018, ampliant-se, d’aquesta forma, les possibilitats de tractament i evitant que els pacients es traslladin a la Península per ser atesos.

Els progenitors hematopoètics a implantar procedeixen del banc universal vehiculat pel Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia, Redmo. El producte extret al donant arriba de qualsevol centre del món, en un procés similar al trasplantament d’òrgans sòlids.

74 trasplantaments el 2018

El Servei d’Hematologia i Hemoteràpia del centre hospitalari va realitzar el 2018 un total de 74 trasplantaments, dels quals 18 són al·logènics, 17 haploidèntics, 6 no emparentats i 33 autòlegs.

En el que va d’any, s’han realitzat un total de 36 trasplantaments, dels que quatre han estat al·logènics, vuit haploidèntics, sis no emparentats i 18 autòlegs.

El Dr. Negrín és centre de referència a Canàries per a la realització del trasplantament al·logènic d’adults, que s’empra principalment en patologies com anèmia aplàsica, leucèmies agudes, limfomes i mielomes. A més, els professionals del centre hospitalari també realitzen trasplantament autòleg.

La Unitat de Trasplantament Hematopoètic, creada l’any 2007, uneix i coordina als professionals i els processos que conformen el trasplantament, amb l’objectiu de millorar la cura del pacient hematològic candidat a trasplantament de progenitors hematopoètics i dels seus donants.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’AMTHC