El reconegut hepatòleg i investigador de l’Hospital Clínic rep el premi en reconeixement a la seva carrera en la recerca de les malalties vasculars hepàtiques

El mes de novembre passat va tenir lloc el lliurament del XV Premi de la FUNDACION FRANCISCO COBOS a la carrera Científica, el guardó de la qual va recollir enguany el Dr. Juan Carlos García Pagán, Cap de Secció d’Hemodinàmica Hepàtica del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

El premi se li ha concedit al Dr. García Pagán per les seves rellevants contribucions en la millora en el tractament de pacients amb patologia hepàtica, com la introducció de tractaments precoços efectius en pacients amb hemorràgia per varices esofàgiques o l’ús d’anticoagulants en pacients amb cirrosi hepàtica, entre altres aportacions de gran rellevància clínica.

El Dr. Juan Carlos García Pagán, va iniciar el seu interès per la recerca biomèdica sent resident de l’especialitat del Servei de Gastroenterologia i Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona l’any 1989. Va realitzar la seva tesi doctoral sota la direcció del professor Jaume Bosch sobre el paper dels receptors limfocitaris beta en la pressió portal dels pacients amb cirrosis després de l’administració de propranolol i com associant vasodilatadors com els nitrats aconseguien millorar el descens de la pressió portal. Aquesta tesi va rebre el premi extraordinari de doctorat en la Universitat de Barcelona.

L’any 1994 es va incorporar com a especialista en el servei de Hepatología de l’Hospital Clínic de Barcelona. Al poc temps va realitzar 18 mesos d’estada com a professor associat en el departament de biologia de l’University of North Carolina at Charlotte. Des de l’any 1998 va formar part com a investigador independent en el grup de l’IDIBAPS de Barcelona i des de 2008 en el CIBEREHD. L’any 2017 el Dr. García Pagán va passar a liderar tots dos grups de recerca. Fruit del treball en aquest entorn, es van aconseguir diverses publicacions pioneres i 4 guies clíniques per al coneixement de diferents aspectes diagnòstics, fisiopatològics i del tractament de la hipertensió en la cirrosi i de les malalties vasculars hepàtiques. Els seus treballs publicatsal New England J Medicine, The Lancet, Gasatroenterology, Journal of Hepatology i Hepatology, entre altres, es consideren de gran impacte per la comunitat científica de la hipertensió portal en malalts amb cirrosi i amb malalties vasculars hepàtiques.

Juntament amb aquesta labor de recerca, el Dr. García Pagán ha dut a terme una important recerca clínica. Així, ha realitzat múltiples estudis clínics en pacients amb hipertensió portal associada a la cirrosi, destacant els estudis sobre noves teràpies farmacològiques i estudis per a valorar l’ús precoç i preventiu de tècniques derivatives com la derivació portosistèmica Intrahepàtica transjugular (TIPS).