Catalunya va fer 53 trasplantaments pediàtrics al 2018, rècord d’aquestes intervencions en un any

L’any 2018, es van fer 53 trasplantaments d’òrgans a pacients pediàtrics de 2009, l’any amb més activitat fins ara.

La tècnica de l’split, utilitzada en intervencions hepàtiques, ha permès fer dos trasplantaments amb un sol fetge i és una de les claus d’aquest augment d’activitat.

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona aconsegueix els primers 100 trasplantaments renals infantils des que va començar aquestes intervencions l’any 2001.

Al 2018, els dos centres autoritzats per fer trasplantament pediàtric a Catalunya (l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron i l’Hospital Sant Joan de Déu), ja han fet 53 trasplantaments infantils (25 de ronyó, 15 de fetge, 8 de cor i 5 de pulmó), xifra que representa un nou rècord en trasplantament pediàtric a Catalunya. 42 d’aquests 53 s’han portat a terme a l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron i 11 a l’Hospital Sant Joan de Déu. Al tancament de l’any, probablement gairebé 1 de cada 3 menors de l’Estat espanyol haurà estat trasplantat en un dels dos centres catalans autoritzats per a trasplantament pediàtric.

Aquests 53 trasplantaments no haurien estat possibles sense els òrgans de 12 donants vius de ronyó i de fetge i els de 28 donants de cadàver –10 dels quals catalans, 16 d’altres comunitats autònomes i 2 d’un altre país europeu.

L’Hospital Infantil de Vall d’Hebron, més de 35 anys d’experiència

El trasplantament infantil s’inicia a Catalunya l’any 1981 amb el primer trasplantament renal realitzat a l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron. Des d’aleshores, s’hi han fet prop de 1.000 intervencions (concretament 954), majoritàriament trasplantaments de ronyó (493) i de fetge (342), i en menor mesura de pulmó (69) i de cor (50) amb excel·lents resultats. 854 d’aquests trasplantaments s’han fet a través dels quatre programes de l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron (trasplantament renal, hepàtic, cardíac i pulmonar) i els 100 restants, mitjançant el programa de trasplantament renal de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

L’Hospital Infantil de Vall d’Hebron va ser pioner a l’Estat, ja que va iniciar la seva activitat l’any 1981 amb el primer trasplantament renal infantil. 4 anys després es posava en marxa el programa pediàtric de trasplantament hepàtic al 1985 i, més endavant, arribarien els programes infantils de trasplantament pulmonar (1998) i trasplantament cardíac (2006). D’altra banda, l’any 2001 l’Hospital Sant Joan de Déu feia el primer trasplantament de ronyó i començava així la seva activitat com a programa autoritzat de trasplantament renal infantil. Actualment, ambdós centres pediàtrics estan considerats com a centres de referència pel Sistema Nacional de Salud espanyol.

En aquests anys, els receptors de menys edat de cada òrgan tenien 21 dies en el cas del trasplantament de ronyó, 16 dies el de fetge, 3 mesos el de cor i 4 mesos el de pulmó.

100 trasplantaments a l’Hospital Sant Joan de Déu

A banda del rècord global, també assoliran la màxima activitat en un any el programa de trasplantament cardíac de l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron (8) i el programa de trasplantament renal de l’Hospital Sant Joan de Déu (11).

Els 11 trasplantaments renals que ha fet l’Hospital Sant Joan de Déu al 2018 li permeten assolir la xifra de 100 trasplantaments desprès de 18 anys d’activitat. “L’increment de casos que el centre ha experimentat aquest any es deu, en bona part, a la posada en marxa de la nova UCI pediàtrica, que ens dona la possibilitat de detectar més donants i també més receptors derivats d’altres hospitals”, comenta el doctor Álvaro Madrid, cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. “En el seu moment, es va pensar que el sistema de trasplantaments pediàtrics havia tocat sostre a Catalunya, però el rècord d’aquest any demostra que encara es podia i es pot perfeccionar, sobretot pel que fa a donant cadàver, en millorar el procés de conservació d’òrgans”, afegeix.

Un fetge, dos trasplantaments

“El trasplantament hepàtic split és un procediment quirúrgic d’alta complexitat en el qual el fetge del donant es divideix en dues parts per obtenir dos empelts completament funcionals que van a parar a dos receptors, habitualment un pediàtric i un adult”, tal i com explica el doctor Ramón Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Infantil de Vall d’Hebron.

La divisió d’un fetge que prové d’un donant pediàtric és un procediment quirúrgic reservat per a casos excepcionals, que requereix un alt nivell d’expertesa i tan sols a l’abast d’un nombre reduït d’hospitals. Un d’ells, l’Hospital Vall d’Hebron, ha tornat a posar en pràctica aquesta tècnica després d’anys de no utilitzar-la. Va ser al mes de juliol, quan es van fer públics els trasplantaments pediàtrics de dues nenes, i des d’aleshores ja ha practicat 2 trasplantaments més d’aquest tipus, el que ha suposat poder trasplantar a 4 receptors: 2 infants i 2 adults.

En tots els casos, el fetge es va dividir en dues parts en un procediment de gran dificultat, ja que ambdues parts, així com les venes i les artèries, han de funcionar perfectament. La part més petita conté, normalment, els segments hepàtics II i III (que també són els de menors dimensions), una artèria, dues venes i un conducte biliar. Quant a la part més gran, conté tot el lòbul hepàtic dret, amb els segments IV i I, una artèria, dues venes i el conducte biliar principal.

El Programa pediàtric de trasplantament hepàtic de Vall d’Hebron va ser pioner a l’Estat tant a fer el primer trasplantament hepàtic infantil com a utilitzar la tècnica split per a receptors adults i infantils. És, també, un programa de referència a tot l’Estat, tant per l’expertesa dels professionals de l’equip com pel nivell tecnològic assolit. 

La donació, un gest solidari fonamental

Tant l’OCATT com el Departament de Salut volen destacar com a fonamental la donació d’òrgans per a què els trasplantaments siguin possibles. I, per tant, posen de manifest la importància de la generositat i la solidaritat de les famílies de les persones donants que amb el seu gest que fan un regal de vida i esperança. Igualment, fan un reconeixement explícit als professionals i als hospitals catalans que, una vegada més, han contribuït de manera decisiva en l’assoliment dels excel·lents resultats de trasplantament a Catalunya.

Sobre l’OCATT

L’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) és l’entitat que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

També li correspon a l’OCATT realitzar activitats informatives sobre la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules, la coordinació d’intercanvi d’òrgans, el registre i seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament, la garantia de qualitat en el procés de la donació, i l’assessorament al Departament de Salut en la presa de decisions sobre aquestes matèries.

 

Font: salutweb.gencat.cat

Comments are closed