El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla de Prevenció i Control de l’Hepatitis C en aquesta comunitat autònoma, que té com a objectiu principal facilitar l’adopció i la implementació de mesures per disminuir la incidència, la morbiditat i la mortalitat associada a aquesta infecció, per aconseguir la seva eliminació com a problema greu de Salut Pública l’any 2030, pel que s’assumeix aquest repte marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Per això, l’Executiu autonòmic ressalta que “es clau un abordatge eficient de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les persones afectades”. A més, afegeix que, en l’actualitat, “l’hepatitis C no disposa de vacuna” i remarca que “és possible obtenir el diagnòstic de la infecció i del nivell de gravetat de la malaltia pel virus de l’hepatitis C (VHC) d’una manera ràpida i senzilla i no agressiva”.

El citat Pla conté sis objectius específics dels quals es proposen 131 accions, com són obtenir informació actualitzada de l’epidemiologia de l’hepatitis C a Catalunya; reduir la incidència de noves infeccions pel virus; incrementar la detecció d’infeccions ocultes; coordinar l’organització de l’atenció sanitària i l’accés als nous tractaments farmacològics dels pacients infectats; i millorar el grau d’informació i consciència sobre la malaltia en professionals sanitaris i ciutadans.

 

Font: actasanitaria.com

Notícia traduïda per l’AMTHC