La Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries, amb motiu del Dia Nacional del Trasplantament, que es va celebrar el 27 de març, va voler ressaltar la importància de la donació d’òrgans i teixits per salvar o millorar la qualitat de vida de persones que necessiten d’això. En aquest sentit, va exposar que el Servei Canari de Salut (SCS) va registrar un total de 646 trasplantaments d’òrgan si teixits el 2018.

Així del total de trasplantaments realitzats el passat any a Canàries, 205 van ser d’òrgans, dels quals 156 van ser de ronyó, sis de pàncrees i 43 de fetge, gràcies a la generositat de 105 donants morts i sis vius, segons va informar el Govern regional en nota de premsa.

Al respecte, indiquen que per hospitals es van registrar un total de 92 trasplantaments de ronyó i sis pancreàtics a l’Hospital Universitari de Canàries; 43 de fetge a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de Candelaria i 64 de ronyó en el Complex Hospitalari Universitari Insular-Materno Infantil de Canàries: mentre que l’Hospital Universitari de Canàries, centre de referència autonòmic pel trasplantament de ronyó de donant viu, va realitzar sis d’aquestes donacions en l’arxipèlag.

D’altra banda, del total de trasplantaments, 441 van ser de teixits. Per tot això, la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries ha volgut felicitar als més de 600 pacients beneficiats per un trasplantament a la Comunitat Autònoma durant l’any passat.

En aquest sentit, subratllen que aquest gest altruista, solidari i generós de la donació, va donar una segona oportunitat als més de 600 pacients sense una altra possibilitat de curació de la seva malaltia que un trasplantament.

L’inici dels trasplantaments a Canàries

La Conselleria es remunta a l’any 1982 per citar la posta en marxa del programa de trasplantament renal a l’Hospital Universitari de Canàries, al qual es va sumar el Complex Hospitalari Insular-Materno Infantil el 2007.

Així, des del 1982 i fins el 31 de desembre del 2018 s’han realitzat un total de 3.274 trasplantaments de ronyó. A això es suma que des del 1996 a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de La Candelaria ha realitzat 732 trasplantaments hepàtics.

D’altra banda, l’HUC va iniciar l’any 2002 un programa de trasplantament de pàncrees que fins el moment ha aconseguit realitzar 112 intervencions. D’aquesta manera, sumant totes aquestes dades i fins el 31 de desembre del 2018, a Canàries s’han pogut fer 4.148 trasplantaments d’òrgans gràcies als 2.017 donants que han tractat de contribuir a millorar la qualitat de vida dels pacients que requerien d’aquesta intervenció quirúrgica.

Quant als pacients que es van beneficiar d’un trasplantament de teixits o grups cel·lulars, va apuntar que des de l’any 1990 existeix un programa de trasplantament de medul·la òssia al·logènic a l’Hospital Universitari de Gran Canària Dr. Negrín, amb el qual s’han realitzat 390 d’aquests trasplantaments.

A més, existeixen programes actius en tots els grans centres hospitalaris de Canàries a través dels quals s’han dut a terme històricament fins el final de l’any passat, 2.551 trasplantaments de còrnia, s’han tractat lesions oculars amb fragments de membrana amniòtica a 576 pacients afectats i s’han implantat fragments osteo-tendinosos a 1.903 malalts. Juntament a altres teixits implantats en menor nombre de pacients, des de l’any 1990 i fins al 31 de desembre del 2018, s’han efectuat 4.888 trasplantaments de teixits a les illes.

Per últim, es va informar que el SCS ha acreditat recentment a l’Hospital General de Fuerteventura per a la donació d’òrgans, així com ha posat en marxa el programa de Trasplantament de Medul·la Òssia no Emparentat en l’Hospital de Gran Canària Dr. Negrín i ultima els preparatius per a què, a partir d’aquest mateix any, puguin realitzar-se trasplantaments de cor a Canàries evitant així, el trasllat dels malalts que precisen aquestes tècniques quirúrgiques a territori peninsular.

Segueix havent-t’hi llistes d’espera

Tanmateix, la Conselleria exposa que continua havent llistes d’espera per a la realització d’un trasplantament, pel que fa una crida a la ciutadania per mantenir aquestes “extraordinàries taxes de donació, una de les més altes del món”.

Al respecte, destaca el gest de decidir donar els òrgans pot salvar la vida d’una persona que en aquest moment no compta amb una altra opció terapèutica que la realització d’un trasplantament.

Per últim, indica que per fer-se donant s’ha de tenir la targeta de donant que expressa la voluntat de donar però no té valor legal. Per això a més de sol·licitar aquesta targeta, recomana que el donant comuniqui a la família el seu desig per a què sigui respectat, el que implica que en el moment de morir, si pogués ser donant d’òrgans, la família haurà de signar el consentiment per procedir a l’extracció.

La targeta es pot aconseguir a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i associacions de pacients. És primordial comunicar a familiars i parents aquesta decisió.

Així mateix, actualment i amb la finalitat de facilitar la donació d’òrgans, la persona que desitgi ser donant pot realitzar una Manifestació Anticipada de Voluntat (MAV), un document que conté les instruccions i opcions que haurà de respectar el personal sanitari que atengui a l’atorgant sobre les cures i el tractament de la seva salut; les disposicions respecte al destí del seu cos i a la donació d’òrgans i teixits.

Les MAV poden realitzar-se davant dels funcionaris de la Conselleria de Sanitat o davant de qualsevol notari pertanyent al Col·legi Notarial de Canàries, un cop que es compti amb l’autorització pertinent, segons recull el conveni establert entre la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries i el Col·legi Notarial de Canàries.

 

Font: lavanguardia.com

Notícia traduïda per l’AMTHC