El dia 7 d’abril l’AMTHC va assistir a la videoconferència de presentació del Pla de Vacunació contra la COVID-19 a Catalunya, i els terminis previstos si es disposa de les vacunes necessàries. Es van especificar tant el funcionament de les diferents vacunes fins ara aprovades, les perspectives de noves vacunes i els terminis previstos de vacunació, amb la finalitat d’aconseguir el més aviat possible la immunitat de grup que ens permeti avançar en la lluita contra la COVID-19.

Més info……