Microviable Therapeutics oferta l’opció de congelar microbiota pel seu trasplantament posterior en cas de malaltia.

Primer van ser les cèl·lules mare de cordó umbilical, després l’ADN i ara, els microorganismes intestinals. Una empresa biotecnològica asturiana, Microviable Therapeutics, ofereix la possibilitat de conservar la microbiota pròpia per recórrer a ella en el futur, en el cas de necessitar un autotrasplantament.

La transferència dels microorganismes que habiten a l’intestí, i que tenen funcions vitals en el manteniment de la salut, ha demostrat ja la seva utilitat en la infecció pel bacteri ‘clostridium difficile’ i en altres patologies intestinals. De fet, ja hi ha cinc hospitals espanyols on es duen a terme trasplantaments de microbiota. I països com França o els Estats Units han creat bancs de femta als quals recórrer per obtenir aquests microorganismes.

Les seves indicacions terapèutiques “poden ser nombroses. Les expectatives actuals són espectaculars”, augura Rafael Permuy, director executiu de Microviable Therapeutics, que apunta fins i tot la possibilitat de fer un trasplantament de microbiota a pacients oncològics per pal·liar possibles efectes secundaris en l’aparell digestiu derivats de la ràdio o la quimioteràpia.

Lliures d’oxigen i separades

La novetat del treball d’aquesta spin-off asturiana és que, en un primer pas, recull els microorganismes de la femta i els manté en condicions d’anaerobiosi, és a dir, lliures d’oxigen, el que permet conservar determinats tipus de bacteris. Ho fa precisament amb un sistema patentat (el denominat ‘Gutalive’) que ja està distribuint per diversos països. El segon pas, al laboratori, consisteix en separar la microbiota de la femta pel seu posterior emmagatzematge. “És quelcom que no s’està fent en cap part del món”, posa de relleu Permuy.

Qui es decideixi a donar el pas de conservar la seva microbiota ha de fer-ho en bones condicions de salut, sense haver patit en dies anteriors cap infecció o haver pres antibiòtics. L’edat no és un factor important.

Una part de les mostres de microorganismes que l’empresa asturiana vagi recollint a partir d’ara per a la seva custòdia es reservarà per “treballar amb elles, replicar-les, expandir-les” i crear a partir d’elles una ‘microbioteca’. És a dir, un banc de microbiotes que es posaran a disposició d’hospitals o particulars que les requereixin per a determinades teràpies.

 

Font: elcomercio.es

Notícia traduïda per l’AMTHC