L’Hospital San Juan de la Cruz va realitzar una extracció multiorgànica que possibilita la donació de dos ronyons i un fetge. El procés va ser possible gràcies al treball dels professionals sanitaris, dirigits pel coordinadors de trasplantaments del centre assistencial de Jaén, Álvaro Ferrezuelo. “Vull destacar el gran treball que han realitzat tots els professionals sanitaris per a què aquesta extracció multiorgànica s’hagi realitzat amb total èxit i es pugui millorar la vida a altres persones”, va destacar el director gerent, Cesáreo Granados.

El responsable, així mateix, va ressaltar la professionalitat i la cooperació dels facultatius, del personal d’infermeria, auxiliars, zeladors i personal de neteja per a què l’extracció multiorgànica permetés tres trasplantaments només unes hores més tard de tot això.

Per últim, Cesáreo Granados va mostrar el seu agraïment a la família de la persona difunta per acceptar a la donació d’òrgans del seu parent. “Amb aquesta decisió, la família ha permès que el seu gest es tradueixi en vides salvades”, va destacar.

Una nova extracció d’òrgans que es suma a les realitzades el 2017. Una tendència de donació que, en els últims 10 anys a Andalusia, es va incrementar de manera considerable. A això es va sumar la important disminució quant al nombre de negatives dels familiars, el que evidencia, a més del notable esforç de l’equip, la responsabilitat i solidaritat de la població i el seu altruisme per beneficiar a malalts que ho necessiten.

 

Font: diariojaen.es

Notícia traduïda per l’AMTHC