Les plaquetes baixes o trombocitopènia és  tenir-les per sota de 50 mil/mm3.

Si tens una malaltia hepàtica crònica o estàs trasplantat i les plaquetes baixes, et demanem que responguis a aquesta enquesta de la càrrega socioeconòmica per a pacients amb trombocitopènia severa associada a malalties del fetge cròniques que se sotmeten a procediments invasius (endoscòpies o biòpsies) i als seus cuidadors/familiars.  En aquests casos augmenta el risc d’hemorràgia i es realitzen transfusions de plaquetes per prevenir-les.

L’enquesta està promoguda per la FNETH (Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos), de la qual formem part, i patrocinada per Shionogi S.L.U.

La teva participació en aquesta enquesta és totalment voluntària, altruista i anònima, no es disposarà de dades que et puguin identificar.    

 

ENLLAÇ A L’ENQUESTA