L’AMTHC, va assistir al seminari online que la Fundació ONCE va oferir per facilitar noves vies per la sostenibilitat de les entitats sense ànim de lucre, es van desenvolupar tres blocs:

El primer definint la historia i present dels fons de finançament que utilitzen les entitats i la previsió futura que serà sensiblement diferent de l model actual, prevalen i assegurant finançament mes regular, i defugint les subvencions, sempre incertes i de periodicitat anual.

El segon i tercer bloc van fer evidents exemples col·labboratius per integrar la discapacitat a les empreses i la necessària relació i integració entre entitats afins, per millorar en eficiència.