Ajut emocional

hazte donante de órganos

En aquesta tasca principal de la visita als malalts (ajut emocional) , el voluntari treballa sota supervisió de l’equip d’infermeria o de l’equip mèdic i les visites a les habitacions de les plantes on són els malalts queden supeditades al criteri que els metges i/o infermeres creguin oportú, ja que són aquests equips els que més a prop estan del pacient, podent detectar abans que ningú les seves necessitats i podent controlar des d’un principi els canvis d’estat anímic del pacient.

La nova situació a que s’enfronta el malalt trasplantat, en l’àmbit emocional, fa molt aconsellable i profitós aquest ajut, i per això, és tan importat la tasca del voluntariat trasplantat que ha passat per la mateixa situació, que des de l’experiència viscuda, pot ajudar, aconsellar, entendre i aprendre