L’Hospital va analitzar les mostres de 526 persones captades en els centres d’hemodonació el 2018.

Millorar l’eficàcia de les donacions de medul·la òssia. Amb aquest objectiu s’ha reduït en 15 anys l’edat per ser donant des de l’1 de gener del 2018 al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). És a dir, les persones que fins ara no havien donat el pas d’inscriure’s hauran de tenir un màxim de 40 anys, els més sol·licitats i amb els quals s’obtenen millors resultats clínics en els pacients que es trasplanten.

El balanç de REDMO reflecteix que durant l’any passat es van inscriure 3.857 nous donants a la Comunitat, 1.572 més que el 2017 quan encara no havia entrat en vigor la restricció del Pla Nacional de Medul·la Òssia. De fet, mentre que a nivell nacional sí s’ha notat la caiguda a la Comunitat s’ha reflectit un augment. “Abans de la limitació, ja els principals donants que eren cridats pels trasplantaments eren menors de 40 anys. Té sentit perquè en el Registre romanen fins els 55 anys”, explica Fermín Sánchez Guijo, director de l’Àrea de Teràpia Cel·lular i actual coordinador de trasplantament al·logènic de l’Hospital.

La Conselleria de Sanitat també reflecteix que durant l’any passat es van captar en els centres d’hemoteràpia i hemodonació 526 nous donants de medul·la òssia que posteriorment van ser estudiats en el Complex Assistencial de Salamanca i inclosos en els registres internacionals. L’Hospital és el centre de referència per a tota la Comunitat.

Tanmateix, el canvi en la forma de captació sí ha influït en el canvi d’aquesta activitat. La inscripció online evita el tràmit que els pacients hagin de desplaçar-se al centre d’hemoteràpia i hemodonació de la seva província, ja que se’ls hi envia posteriorment un tampó a les seves vivendes per realitzar l’analítica. Posteriorment, en el moment que són anomenats per ser compatibles amb qualsevol donant de medul·la del món ja es realitza un estudi més a fons a l’Hospital. Aquest fet ha provocat que s’hagi passat de més de 2.000 captats el 2016 a través dels centres d’hemodonació als 526 de l’últim any.

Des de l’any 2009, Castella i Lleó compta amb 9.266 persones que després ser sotmesos a les proves prèvies passen a formar part dels registres internacionals. Salamanca és una referència a l’hora dels trasplantaments de medul·la òssia. Des de l’any passat, només s’inclouen en el registre nous donants amb edats entre 18 i 40 anys. Això és degut a l’objectiu de rejovenir i optimitzar la composició del registre de donants, ja que els donants més joves (menors de 40 anys) són els més sol·licitats i amb els quals s’obtenen millors resultats clínics en els pacients que es trasplanten.

Salamanca va ser l’any passat el tercer servei d’Hematologia de tot el país que més trasplantaments de medul·la va realitzar. Si el 2017 van ser els líders indiscutibles amb 150, en aquest any passat van ser 133. Dins dels trasplantaments estan els autòlegs (amb cèl·lules del propi pacient) i els al·logènics pels quals és fonamental les donacions ja que es necessiten cèl·lules mare d’un donant sa compatible. D’aquesta modalitat, en va realitzar 77 el 2017.

 

Font: lagacetadesalamanca.es

Notícia traduïda per l’AMTHC