PUBLICACIÓ DEL NOU NÚMERO DE LA REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ

 

 

ESTEM GUANYANT BATALLES
CONTRA EL VIRUS DE
L’HEPATITIS C PERÒ LA GUERRA
NO HA ACABAT (Dr. José Castellote)

ÚLTIMES NOTÍCIES:
· Com ha afrontat l’Associació la pandèmia.
Recomanacions per a trasplantats
· Entrevista de l’OCATT al nostre president
· Acció de l’OCATT dirigida als que esperen un òrgan
· Recordant el Dr. Eduardo Jaurrieta