L’agència europea Joint Accreditation Comitte of Internacional Society of Cell Therapy and European Bone Marrow Transplantation (JACIE) ha reacreditat “l’excel·lència” i alta qualitat, tant tecnològica com assistencial, del programa de trasplantament de progenitors hematopoètics de Cantàbria, un projecte que es va reforçar el 2018 amb la creació d’una Unitat de Teràpia Cel·lular, impulsada per la Conselleria de Sanitat d’aquesta regió i dirigida a millorar la innovació assistencial i investigació de l’Hospital Universitari de Valdecilla.

Aquesta Unitat de Teràpia Cel·lular té coma objectiu principal donar resposta a les limitacions que es presenten quant al tractament de les leucèmies i altres tipus de tumors hematològics, així com a les complicacions dels trasplantaments de medul·la òssia. A més, es pretén que la seva activitat s’expandeixi a altres especialitats sanitàries com la d’Oncologia, Immunologia i infeccions.

“Valdecilla ha estat seleccionat, d’entre 37 hospitals avaluats, com un dels 15 centres hospitalaris d’Espanya amb capacitat tecnològica, investigadora i assistencial per administrar teràpia amb cèl·lules CAR-T en pacients adults amb leucèmia limfoblàstica aguda o limfoma. La reacreditació JACIE del programa de trasplantaments de progenitors hematopoètics és un pas més per a la designació de la unitat de teràpia cel·lular de Cantàbria com a centre per a l’administració de medicaments CAR-T”, explica el Govern de Cantàbria.

Acreditació del programa de trasplantaments de progenitors hematopoètics

A Espanya només existeixen 10 centres hospitalaris acreditats per realitzar totes les fases d’un trasplantament de medul·la òssia. Aquest és un procés clínic “d’enorme complexitat que requereix el treball de tots els professionals implicats”, segons apunta Cantàbria.

En aquesta comunitat, concretament, aquest programa es realitza de manera coordinada entre el Banc de Sang i Teixits, i el Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital de Valdecilla. El primer d’ells s’encarrega dels aspectes tecnològics, així com de les fases d’obtenció i processament cel·lular, mentre que el segon s’encarrega del procés clínic.

 

Font: actasanitaria.com

Notícia traduïda per l’AMTHC