La morfologia i les funcions tant del fetge com d’altres òrgans canvien amb l’envelliment.

La proporció de la població mundial major de 60 anys està augmentant, especialment en els països desenvolupats. La morfologia i les funcions del fetge i altres òrgans canvien amb l’envelliment. Comprendre aquest alteració és important pel tractament de les malalties hepàtiques en les persones grans. A més, la patogènia de moltes malalties hepàtiques està mitjançada per mecanismes immunitaris i el sistema del mateix nom, que també canvien amb l’envelliment, el que afecta al quadre clínic del pacient.

Malalties del fetge més comunes en gent gran

1) Hepatitis C

L’hepatitis C és una infecció viral que provoca una inflamació del fetge i, en certes ocasions, té com a conseqüència un dany hepàtic greu. Sembla probable que, juntament amb les malalties hepàtiques relacionades amb l’alcohol, l’hepatitis C es torna numèricament la més significativa en aquest grup d’edat. Estan sorgint diferències extraordinàries quant a la prevalença de l’exposició al virus de l’hepatitis C en diferents parts del món.

2) Malalties hepàtiques autoimmunes

Aquestes es classifiquen depenent de la cèl·lula diana: hepatòcit o epiteli biliar. Els marcadors autoimmunes es tornen més comuns en la vellesa, de fet, un mecanisme bàsic que apareix amb l’envelliment pot ser la descomposició de la vigilància immunològica. Fins fa poc, no obstant, la relació entre l’edat avançada i les característiques d’aquestes dolències havien estat ignorades en gran mesura.

3) Cirrosi biliar

La cirrosi biliar primària (CBP) és una malaltia crònica progressiva del fetge causada per una progressiva destrucció dels conductes biliars intrahepàtics. Tot i que pot conduir lentament a una cirrosi hepàtica, no tots els pacients la desenvolupen. Malgrat que l’edat mitjana de la cirrosi biliar primària és de 50 a 55 anys, en la majoria de les ocasions, els estudis basats en epidemiologia i la detecció de casos suggereixen que l’edat mitjana de detecció és de 60 anys, aproximadament.

4) Hepatitis autoimmune

L’hepatitis autoimmune és una malaltia hepàtica que es produeix per una disfunció del sistema immunitari que provoca que aquest atac i destrueixi les cèl·lules del fetge. Tot i que s’ha pensat que aquesta és, en gran mesura, una malaltia de persones més joves, recentment diversos estudis han trobat que prop del 20% dels pacients diagnosticats amb hepatitis autoimmune tenen més de 65 anys.

5) Malalties hepàtiques per alcoholisme

Les malalties hepàtiques induïdes per l’alcohol són degudes al consum excessiu d’aquesta classe de begudes. El treball del fetge és descompondre l’alcohol, si bevem més del que el fetge pot processar, aquest pot danyar-se seriosament. Estudis recents han demostrat que existeixen diferències farmacocinètiques importants en el metabolisme de l’etanol entre les persones grans i les més joves. En els homes, és significativament major en aquells amb edats per sobre dels 55 anys.

6) Trasplantament de fetge

En els últims anys, l’atenció s’ha centrat cada cop més en l’edat dels receptors de trasplantaments de fetge i dels òrgans dels donants. A l’igual que en altres àrees de tractament mèdic d’alta tecnologia, la demanda de més de 60 i fins i tot més de 70 anys per a trasplantament de fetge, especialment en els països desenvolupats, està creixent.

 

Font: 65ymas.com

Notícia traduïda per l’AMTHC