El DVA és un instrument legal que recull les instruccions i límits de les actuacions mèdiques en el cas que el pacient no pugui expressar personalment la seva voluntat en el futur.

Els professionals de la Sanitat ofereixen una assistència clínica d’acord amb les bones pràctiques clíniques, però també han de procurar que aquesta estigui en consonància amb les preferències i valors de cada pacient, donant-li la possibilitat d’escollir entre les opcions terapèutiques més raonables que es presenten en cada cas. Aquest procés, de presa de decisions amb un pacient capaç es denomina consentiment informat.

Aquest procés no sempre serà possible ja que molts pacients amb malalties greus, irreversibles i/o en fase avançada, arribaran a aquesta fase de la seva vida incapacitats per expressar i exercir la seva voluntat.

Aquí és on entren en joc les voluntats anticipades, també anomenades últimes voluntats, directrius anticipades, testament vital…, instrument legal d’expressió de la voluntat d’una persona respecte dels tractaments que vol, o no, rebre quan ja sigui incapaç per expressar els seus desitjos i preferències.

La població diana d’aquest procés són els malalts terminals i els crònics, on la proactivitat s’entén com una bona pràctica clínica. Tanmateix, qualsevol persona competent, no incapacitada judicialment i que actuï lliurement pot expressar les seves últimes voluntats en qualsevol moment de la seva vida a través del Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Concretament, ha d’expressar les seves instruccions i límits referits a les actuacions mèdiques. També pot manifestar la seva voluntat respecte a la donació d’òrgans, etc. No s’aplicaran les voluntats que vagin contra la Llei o contra la bona pràctica clínica, ni en aquells supòsits no previstos per qui vas atorgar el document.

Així, les voluntats anticipades són una mera “declaració d’intencions”, però alhora una guia molt útil pels professionals sanitaris i les famílies en cas que s’enfrontin a un trauma sobtat que les posi a la vora de la mort.

El document pot ser modificat i revocat en qualsevol moment mentre es conservi la capacitat per prendre decisions. Fins aquest moment, prevaldrà la decisió de la persona sobre el recollit en el document.

 

Font: eitb.eus

Notícia traduïda per l’AMTHC