La ponència del nostre president el 28 de juliol, Dia Mundial de les Hepatitis Víriques, en el seminari web organitzat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha estat basada en la visió dels pacients respecte al procés de la malaltia hepàtica. Ha destacat la importància de fer cribratges per detectar nous infectats d’hepatitis C, per donar-los el tractament. Ha comentat la importància de no estigmatitzar els pacients hepàtics i la necessitat que les associacions de pacients estiguin implicades en els diferents projectes i que siguin escoltades.