El dia 18 de novembre l’Ajuntament d’aquesta ciutat va fer una jornada formativa sobre el seu projecte d’aprenentatge servei (APS), que propicia la col·laboració entre centres educatius i entitats d’acció socia, com l’ath.cat.

El nostre company de junta i responsable de comunicació Gaspar Fernández va assistir

-hi  i va oferir als instituts la possibilitat de desenvolupar projectes conjunts. Fruit d’aquesta trobada es va concretar amb l’INS Apel·les Mestres que efectuarem una xerrada sobre donació i trasplantaments el proper mes de gener. D’altra banda, també es va oferir la realització d’algun vídeo per part d’alumnes sobre aspectes de la donació.

Així, doncs, l’APS és una metodologia clau per involucrar adolescents i joves en la millora del seu entorn. Anteriorment l’ath.cat ja va participar en el projecte d’APS “Mirades”  de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Més Info