Reaccions de rebuig: Què es fa per evitar-les i els diferents tipus de rebuig

El rebuig és la resposta de l’organisme contra l’òrgan trasplantat a través del sistema immunitari que és l’encarregat de protegir-nos contra les infeccions. Per tal d’evitar el rebuig del nou òrgan, s’utilitzen els medicaments immunosupressors que debiliten la resposta immunitària de l’organisme. En els últims anys, amb l’aparició de noves…

CONTINUAR LLEGINT

Com funcionen les llistes d’espera per a trasplantament a Catalunya?

Mentre els pacients esperen un trasplantament formen part d’una llista d’espera. La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat de l’OCATT, exceptuant el ronyó, que es comparteix amb el Laboratori d’Histocompatibilitat de Catalunya ja que hi intervé l’HLA (compatibilitat immunològica entre donant i receptor). Per a la resta d’òrgans no es precisa l’anàlisi de l’HLA…

CONTINUAR LLEGINT

Reacreditada “l’excel·lència” del programa de trasplantaments de medul·la òssia de Cantàbria

L’agència europea Joint Accreditation Comitte of Internacional Society of Cell Therapy and European Bone Marrow Transplantation (JACIE) ha reacreditat “l’excel·lència” i alta qualitat, tant tecnològica com assistencial, del programa de trasplantament de progenitors hematopoètics de Cantàbria, un projecte que es va reforçar el 2018 amb la creació d’una Unitat de…

CONTINUAR LLEGINT