Investigadors del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives investiguen l’escassa eficàcia del sorafenib en el tractament. 

Investigadors del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) han descrit un nou mecanisme que explica l’escassa eficàcia del sorafenib en el tractament del colangiocarcinoma (CCA). Aquest estudi, coordinat pel grup de CIBEREHD que lidera José Juan García Marín a la Universitat de Salamanca, i en el qual també han participat els grups del CIBEREHD de Jesús Bañales (Biodonostia), Mª Luz Martínez-Chantar (CIC-Biogune) i Matías Ávila (CIMA), apunta a una reducció en l’expressió en les cèl·lules tumorals del transportador de membrana hOCT1 com la causa de la manca de resposta al tractament. La investigació aporta una nova estratègia de teràpia dirigida a aquesta diana que combina teràpia gènica i farmacològica.

El colangiocarcinoma és el segon tipus de carcinoma hepàtic més freqüent, i les dades d’incidència estan pujant a tot el món. La resecció quirúrgica constitueix la millor opció per a la curació completa, si bé l’absència de simptomatologia i la manca de marcadors no invasius d’aquest tipus de tumors provoquen que aquest càncer es detecti habitualment en estadis avançats quan el tumor no és ressecable. Això explica el seu mal pronòstic, on la quimioteràpia clàssica ofereix una taxa de supervivència a 5 anys inferior al 10%.

L’equip liderat per García Marín ha realitzat aquesta investigació en el marc d’un projecte finançat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). L’estudi té com a objectiu identificar la manca de resposta del colangiocarcinoma a la quimioteràpia, i desenvolupar estratègies quimiosensibilitzants que millorin el pronòstic d’aquests pacients.

Quimioresistència al sorafenib

Els resultats de la investigació han estat publicats a la revista Hepatology. Els científics han analitzat els mecanismes de quimioresistència al sorafenib, un inhibidor de la tirosina quinasa que actua impedint l’angiogènesi tumoral i la proliferació de cèl·lules tumorals. Aquest fàrmac, que ha demostrat la seva utilitat en el tractament de diversos tipus de tumors, presenta una eficàcia molt limitada en el CCA.

 

Font: elmedicointeractivo.com

Notícia traduïda per l’AMTHC