El BOE publica el conveni, que tindrà una durada de 3 anys prorrogables.

El conveni entre l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE) per a la participació del sector privat en el sistema de donació i trasplantaments ja és una realitat. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) oficialitza els termes de l’acord. Amb una durada de tres anys prorrogables, estarà basat en l’elaboració d’un document de consens que estableixi els termes per realitzar donacions d‘òrgans i teixits en centres de titularitat privada.

La resolució signada pel secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, assegura que l’acord entre l’ONT i l’ASPE “pot produir una millora en la tendència creixent que ha experimentat el nostre país en el camp de la donació i el trasplantament en els últims anys”. Per això s’ha establert l’objectiu principal de “facilitar la consideració sistemàtica de l’opció de la donació d’òrgans i teixits en centres sanitaris privats en cooperació amb el sistema públic de salut”.

A més, ambdues parts s’han proposat la creació “d’un projecte de formació” per a professionals dels centres del Sistema Nacional de Salut (SNS) i els centres associats a l’ASPE basat en el document acordat.

Desenvolupament i seguiment

La presidenta de l’ONT, Beatriz Domínguez, i el secretari general de l’ASPE, Carlos Rus, s’han encarregat de segellar la posta en marxa d’aquest projecte. En ell, tant l’ONT com l’ASPE es comprometen a “prestar assessorament” per a l’elaboració del document, a més d’impulsar activitats de formació professional sobre el contingut del mateix i col·laborar en la difusió tant del document “com dels resultats fruit d’aquest conveni”.

El conveni, que no comporta obligació econòmic-financera alguna per a les parts, estableix també la creació d’una Comissió de Seguiment que s’encarregarà de la “vigilància, control i resolució de quantes qüestions es susciten en torn a la interpretació i aplicació de l’execució del present conveni”. Aquesta comissió estarà conformada per quatre membres, dos de cadascuna de les parts signants.

L’ASPE ha celebrat l’oficialització de l’acord a la vegada que ha mostrat la seva “satisfacció” per la posta en marxa del mateix. Alhora, la patronal de la sanitat privada espanyola ha ofert a través d’un comunicat oficial la seva implicació en el desenvolupament de cadascun dels punts que composen el desenvolupament del conveni.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’AMTHC