El Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO), que ja es troba en la seva tercera fase, persegueix assolir una autosuficiència del 35% l’any 2022, enfront al 4% que registrava quan es va posar en marxa.

Objectiu complit i amb bastant antelació: El Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO) ja ronda els 400.000 donants, gairebé dos anys abans de la data prevista per desembre del 2020. Així ho ha assegurat María Luisa Carcedo a la jornada ‘El trasplantament de progenitors hematopoètics a Espanya: nous reptes, noves solucions’, celebrada a la seu del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Organitzat per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), l’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer i analitzar les línies mestres de l’Estratègia Nacional en Trasplantament Hematopoètic pels anys 2020-2025, en el disseny del qual han participat administracions públiques, la Fundació Internacional Josep Carreras, professionals sanitaris, societats científiques i associacions de pacients. La nova estratègia aglutina el Pla Nacional de Medul·la Òssia, el Pla Nacional de Sang de Cordó Umbilical i el Pla Nacional de Teràpies Avançades en aquells aspectes relacionats amb el trasplantament hematopoètic, genèricament conegut com a trasplantament de medul·la òssia.

L’ONT ha presentat així mateix la tercera fase del Pla Nacional de Medul·la, algunes mesures de les quals ja estan en marxa. Per a Carcedo, “el repte actual del Pla Nacional de Medul·la és incrementar no només la quantitat, sinó també la qualitat de les donacions de medul·la. No només volem disposar de molts donants. També volem que els donants registrats tinguin el perfil idoni per a què arribin a ser donants eficaços i, així, donar més oportunitats als pacients que els necessiten”, ha afegit. “Volem tenir donants per fer més trasplantaments”.

El Pla Nacional de Medul·la Òssia es va posar en marxa a l’inici del 2013. Des de llavors, el Ministeri de Sanitat ha destinat més de sis milions d’euros pel seu desenvolupament i implementació, quantitat a la qual s’afegeixen les aportacions de les comunitats autònomes.

Donants joves d’entre 18 i 40 anys

Cada any es realitzen en el nostre país al voltant de 3.300 trasplantaments de progenitors hematopoètics (TPH) dels quals prop de 1.300 precisaran d’un donant, ja sigui familiar o no emparentat. Per aquells pacients que necessiten un donant emparentat, en l’actualitat els equips de trasplantament demanden sobretot donants joves, d’entre 18 i 40 anys, fonamentalment homes, perquè l’evidència científica demostra que ofereixen millors resultats. Segons les dades del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (Redmo), en l’actualitat dos de cada tres donants registrats són dones. No obstant, les possibilitats que un home acabi sent donant efectiu són el triple que les de les dones.

Posteriorment, la directora de l’ONT ha destacat la importància d’integrar en una única estratègia tots els programes actualment en marxa per millorar el trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH), amb independència de la seva procedència (medul·la òssia, sang de cordó umbilical i teràpies avançades).

Beatriz Domínguez-Gil també ha explicat que els objectius de la tercera fase del Pla Nacional de Medul·la es van revisar l’any passat, per adaptar-los als avenços científics i a les necessitats actuals dels pacients. Aquesta reorientació persegueix incrementar el nombre de donants homes i menors de 40 anys inscrits en el Redmo i assolir en els propers 4 anys una autosuficiència (donants del nostre país per a trasplantaments realitzats al nostre país) del 35%. El nivell d’autosuficiència s’ha multiplicat per cinc des que es va posar en marxa el Pla Nacional de Medul·la, al passar d’un 4% el 2012 a un 22% el 2018.

Un tercer objectiu del Pla Nacional de Medul·la és l’optimització dels tipatges HLA, mitjançant la incorporació als laboratoris adscrits a aquest pla de les noves tècniques de seqüenciació, que ofereixen informació completa de les característiques del donant des d’un primer moment. Amb això s’evita haver de repetir el procés en el cas que s’hagi trobat compatibilitat entre donant i possible receptor. Es tracta d’aconseguir que els donants i les seves característiques siguin més “visibles” pels centres que inicien la cerca d’un donant.

El Pla Nacional de Medul·la Òssia, el desenvolupament del qual han col·laborat tots els actors socials implicats, ha permès augmentar el nombre de donacions efectives per a pacients espanyols o internacionals, al passar de 35 donacions el 2012 a 201 donacions el 2018.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC