És una de les propostes que els professionals d’Infermeria de l’Organització Nacional de Trasplantaments han fer arribar al Consell General durant la trobada entre ambdues organitzacions.

Representants de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i del Consell General d’Infermeria s’han reunit a la seu d’aquest últim per avançar en el desenvolupament d’aquelles qüestions que afecten directament als infermers que treballen en un camp tan específic com aquest. Entre les propostes que els infermers de l’ONT han fet arribar a l’òrgan de representació de tots els infermers al nostre país, destaquen dos que afecten al nou codi deontològic en què actualment està treballant el Consell General amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova realitat de la professió i al marc europeu, ja que el codi actualment vigent data del 1989.

En aquest sentit, si hi ha quelcom que preocupa especialment a aquests infermers quan es parla de codi deontològic és el secret professional, concretament, quan sospiti o confirmi que està davant d’un cas de tràfic de persones o d’òrgans. “Això és quelcom que ens afecta directament als infermers que treballem en trasplantaments. Per això, hem transmès la nostra preocupació al Consell General d’Infermeria, que s’ha mostrat molt receptiu i s’ha compromès a traslladar la nostra petició a la Comissió Deontològica per a què valori la seva inclusió en el nou codi deontològic”, ha subratllat Esteban Molano Álvarez, infermer coordinador de l’ONT.

Com ha explicar Diego Ayuso, secretari general del Consell General d’Infermeria, “l’elaboració i l’adaptació del codi deontològic és una de les nostres funcions més importants i actualment s’està treballant per a què aquest doni resposta a la nova realitat de la professió i al marc europeu vigent. Entenem que la petició que ens han fet des de l’ONT ha de ser tinguda en compte i així li farem arribar a la Comissió Deontològica per a què, juntament amb experts en la matèria, analitzin la seva proposta”. Segons ha explicat Diego Ayuso, el nou codi està avançat i podria començar a tramitar-se a finals d’aquest any.

Des de l’ONT subratllen que “la lluita contra el tràfic d’òrgans i el tràfic de persones amb finalitat d’extracció d’òrgans exigeix la participació de la infermera mitjançant la notificació de casos sospitosos o confirmats d’aquest tipus d’activitats delictives”. I és que, afegeixen, “la infermera entra en contacte al llarg de la seva vida amb potencials víctimes o víctimes reals d’aquest tipus de delictes i també amb pacients que opten per rebre un trasplantament en el context del tràfic d’òrgans i/o el tràfic de persones amb finalitats d’extracció d’òrgans”.

Espanya, gràcies a l’ONT, és un exemple en la donació d’òrgans no només quant al nombre de donants sinó també quant a la transparència de tot el procés i lidera, a més, la lluita contra el tràfic d’òrgans a tot el món. Amb la supressió del secret professional en aquells casos en els quals es sospiti o confirmi tràfic d’òrgans, el nostre país segueix la línia de la resolució adoptada per Nacions Unides el 2017 i actualitzada el 2018 per la qual es recomana als països que potenciïn que els seus professionals sanitaris notifiquin a les autoritats situacions d’aquest tipus.

La donació com un dret

Un altre dels temes sobre la taula durant la trobada i que també fa referència al codi deontològic correspon al paper de la infermera per posar en coneixement del pacient el seu dret a ser donant. Aquí, els infermers de l’ONT proposen la inclusió d’un nou article: “La infermera responsable de les cures d’un pacient al final de la seva vida ha de considerar la possibilitat de la donació d’òrgans i/o teixits com una opció del pacient. La donació ha de formar part integral de les cures al final de la vida. Aquesta opció ha de ser independent de l’actitud cuidadora a seguir, orientada en tot moment a alleujar els seus patiments”.

També en aquest cas, ha senyalat Diego Ayuso, “traslladarem a la Comissió Deontològica aquesta petició per a què valorin la seva possible introducció”.

Ordenació de la professió

D’altra banda, el Consell General d’Infermeria i els representants dels infermers de l’ONT han acordat la creació d’un grup de treball conjunt “per avançar en l’ordenació de les competències professionals en l’àmbit de la coordinació de trasplantaments des del punt de vista infermer”, segons senyala Ayuso. En aquest cas, es preveu que la resolució estigui llesta a finals d’any per procedir llavors a la seva publicació. “El nostre objectiu és professionalitzar aquests llocs. La seva especificitat és tan gran, les competències que requereixen tan específiques i la formació tan important que hem de plasmar tot aquest conjunt en un document per definir el marc de competències professionals que es requereix per assumir el lloc de coordinador infermer en l’ONT”.

Això afectaria a aquells que treballen directament en l’ONT, 14 en l’actualitat, però també a l’extensa xarxa d’infermers que des dels diversos hospitals coordinen el procés de donació i recepció d’òrgans per a trasplantaments, més de 160 a tot Espanya. El seu paper, ha senyalat el secretari general del Consell General d’Infermeria, “és fonamental. De fet, en alguns hospitals hi ha fins a tres coordinadors de trasplantaments infermers”. Per Ayuso, és a més fonamental donar visibilitat a aquests professionals, ja que l’ONT està reconeguda internacionalment com a model a seguir quan es parla de trasplantaments, però “la tasca dels infermers és bastant desconeguda, malgrat el seu paper protagonista per a què la donació es dugui a terme i és clau de l’èxit de l’ONT”.

Des de l’ONT s’ha valorat la trobada com a “molt positiu” i és que, com ha subratllat Esteban Molano, “hem de col·laborar amb el Consell General d’Infermeria, que ens donarà suport en qüestions per a nosaltres molt importants, com el desenvolupament de competències i les modificacions del codi deontològic”.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC