El Complex Assistencial Universitari de Salamanca va realitzar durant l’últim any 207 trasplantaments, dels quals 68 van ser renals, 9 trasplantaments de còrnies i 132 trasplantament de progenitors hematopoètics o medul·la òssia. A més, l’Hospital de Salamanca va ser el centre on va haver-hi més donants d’òrgans, 32, per endavant dels hospitals de Lleó (29) o de Burgos (25), segons les dades de l’informe sobre donacions i trasplantaments publicat per la Conselleria de Sanitat.

En el conjunt de Castella i Lleó el nombre total de donants va ser de 145, el que equival a 60,2 donants per milió de població, i s’han generat, al llarg de l’any, un total de 434 òrgans sòlids (36,9% més que l’any anterior), sent més de la meitat d’ells, ronyons i un 27,6% fetges. La resta d’òrgans que es van generar van ser pulmons, cor i pàncrees. El major increment va ser en la donació de ronyons que van augmentar un 48,4% respecte a l’any passat. Durant el 2018 no es va generar cap intestí.

Trasplantament renal

El Complex Assistencial Universitari de Salamanca és un dels dos centres de la regió autoritzats per realitzar trasplantaments renals, havent-se realitzat 68 trasplantaments durant l’últim any. Del total, 9 van ser trasplantats combinats de pàncrees/ronyó i 13 trasplantaments renals de donant viu. En el conjunt de Castella i Lleó es van realitzar 148 trasplantaments, 42 més que el 2017.

Trasplantament de còrnies

Durant l’últim any es van realitzar a Salamanca 7 trasplantaments de còrnies, si bé s’ha de tenir en compte que són set els centres autoritzats per Sanitat per realitzar aquest tipus de trasplantaments a Castella i Lleó. En el conjunt de la regió el nombre de còrnies implantades va ser de 151, 5 més que l’any anterior.

Trasplantaments de progenitors hematopoètics

Salamanca és un dels tres centres autoritzats per a la realització de trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) o medul·la òssia, havent realitzat en total 184, un 8,9% més que l’any anterior. L’Hospital de Salamanca és el centre on es van realitzar més trasplantaments de progenitors hematopoètics, 132. Més de la meitat d’aquests trasplantaments són trasplantaments autòlegs.

Trasplantaments hepàtics i cardíacs

A Castella i Lleó es van realitzar 40 trasplantaments hepàtics, un 23,1% menys que l’any anterior, sent l’Hospital Universitat Río Hortega de Valladolid el centre autoritzat. Durant el 2018 no va haver-hi cap trasplantament hepàtic/renal.

D’altra banda, el centre autoritzat pels trasplantaments cardíacs és l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid, havent realitzat durant el 2018 un total de 13 trasplantaments cardíacs, 2 més que l’any anterior.

 

Font: salamancartvaldia.es

Notícia traduïda per l’AMTHC