El Complex Assistencial Universitari de Salamanca va realitzar 15 trasplantaments d’òrgans durant el primer trimestre d’aquest any (12 trasplantaments renals i 3 trasplantaments de pàncrees/ronyó), tal i com reflecteixen les dades de l’últim informe sobre donació i trasplantament publicat per la Conselleria de Sanitat. En el conjunt de Castella i Lleó el nombre de trasplantaments realitzats va ser de 81 (30 trasplantaments renals, 11 hepàtics, de pàncrees/ronyó, 3 de cor i 34 implants de còrnies.

Respecte als donants d’òrgans, el nombre absolut a Castella i Lleó durant el primer trimestre del 2019 va ser de 21, amb un descens del 51,2% en relació al mateix període de l’any anterior (43 donants). Del total, el Complex Assistencial Universitari de Salamanca va registrar 3 donants (enfront als 10 del mateix període de l’any anterior). L’hospital amb més donants durant aquest primer trimestre de l’any va ser el de Lleó (10). D’altra banda, en els hospitals d’Àvila, Burgos i Valladolid el nombre total de donants va ser de 2; Zamora i El Bierzo, 1 donant cadascun. El nombre total de donants d’òrgans durant el 2018 va ascendir a Castella i Lleó a 145.

Lògicament, també s’ha produït un descens dels òrgans generats durant el primer trimestre de l’any, en concret d’un 52,4%, després de passar de 126 durant el primer trimestre del 2018 a 60 òrgans el 2019, dels quals, 34 van ser ronyons, 17 fetges, 2 cors, 5 pulmons i 2 pàncrees. Destaca, tal i com recull l’informe de Sanitat, que des del 2017 no es generen intestins, i respecte al tipus d’òrgans aquest any s’han generat pel moment un 33,3% menys de cor i fetges.

Durant el 2018, el nombre total d’òrgans generats va ser de 434 en els hospitals de la regió.

Trasplantaments d’òrgans

L’Hospital de Salamanca (juntament al Clínico de Valladolid) és un dels centres autoritzats per realitzar trasplantaments renals. Dels 30 trasplantaments d’aquest tipus realitzats a Castella i Lleó en el primer trimestre de l’any, 12 van ser a Salamanca. Els trasplantaments renals han disminuït lleugerament amb respecte al mateix període de l’any anterior (48 en el primer trimestre del 2018). Durant tot l’any anterior es van realitzar un total de 148 trasplantaments renals.

Castellà i Lleó també compta amb un programa de trasplantament de pàncrees i pàncrees-ronyó en el Complex Assistencial Universitari de Salamanca, havent-se realitzat 3 trasplantaments de pàncrees/ronyó, el que suposa 1 menys que en el primer trimestre del 2018.

Seguint amb els trasplantaments realitzats a l’Hospital de Salamanca, el nombre de còrnies implantades en el primer trimestre van ser 3 (2 més que en el mateix període de l’any passat). En el conjunt de Castella i Lleó van ser 34, un 22,7% menys que l’any anterior. Més del 67% dels implants es van dur a terme a l’Hospital Universitari de Valladolid (23), un dels set centres autoritzats a la regió.

 

Font: salamancartvaldia.es

Notícia traduïda per l’AMTHC