Participació de l’ath.cat al webinar “L’eliminació de l’hepatitis no pot esperar”     

 

El dia 28 de juliol, amb motiu del Dia Mundial de l’Hepatitis (OMS) s’ha fet aquesta reunió virtual que ha comptat amb uns 250 participants, organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). S’ha revisat l’estat actual, encara en plena pandèmia de COVID-19, de les hepatitis víriques a Catalunya i altres aspectes, destacant que:

 

 • La vulnerabilitat màxima es centra entre grups de persones que s’injecten drogues i grups de persones immigrants que procedeixen de països amb alta prevalenç

 

 • Els punts clau per assolir l’objectiu 2030 (eliminació de les hepatitis), es fonamenten en el fet que avui dia disposem de dues mesures altament efectives:
 • La vacunació pel virus de l’hepatitis B
 • El tractament pel virus de l’hepatitis: en el període 2015-2020 s’han tractat 25.839 pacients amb una eficàcia de més del 95 %, amb una durada del tractament d’entre 8 i 12 setmanes.

 

 • En els objectius per assolir l’eliminació de l’hepatitis, es fixen tres eixos prioritaris:
 • Detecció i recuperació de casos ocults entre la població
 • Millorar l’accés al cribratge i tractament de persones drogodependents.
 • Millorar l’accés al cribratge i tractament de persones emigrants.

 

 • L’impacte de la COVID-19, mes enllà dels perills associats, per l’exposició al virus, afecta a la prescripció i diagnòstic i no hauria de paralitzar les tasques per a l’eliminació de l’hepatitis segons s’havia decidit, per tant s’haurien de mantenir, tant com es pugui les atencions previstes.
 • Cal superar les pròpies barreres del sistema i simplificar processos, fer el diagnòstic i el tractament en un mateix lloc, l’
 • Utilitzar les bones pràctiques i fer-les escalables.
 • Lideratge a tots els nivells. És imprescindible el recolzament entre tots els actors: centres assistencials, professionals i pacients, amb un coneixement a fons de les hepatitis.

     Vídeo complert de la jornada

              L’hepatitis no pot esperar. Dia mundial de les hepatitis