L’International Liver Congress 2019, organitzat per l’Associació Europea per a l’Estudi del Fetge (EASL, en les seves sigles en anglès), ha presentat noves dades sobre assajos clínics pel tractament de l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH, en les seves sigles en anglès), així com avenços en l’eliminació de l’hepatitis C.

Actualment no existeix cap tractament en el mercat per a NASH, pel que diverses companyies farmacèutiques centren gran part dels seus esforços en avançar en aquesta àrea.

Fa uns dies, les companyies Gilead i Novo Nordisk anunciaven que desenvoluparan un assaig de manera conjunta, en el qual utilitzaran la combinació de cilofexor i firsocostat amb la semaglutida per veure com influeix en l’abordatge del NASH. Els especialistes han destacat la necessitat de treballar en aquesta matèria, tenint en compte les limitades opcions de tractament amb les quals compten aquests pacients.

D’altra banda, en el marc del Congrés de l’EASL, s’han presentat les primeres dades positives d’un fàrmac pel tractament del NASH. Aquestes dades es desprenen de l’estudi Regenerate, dut a terme per la companyia Intercept, en el qual s’ha testat l’ús d’àcid obeticòlic (AOC) en pacients amb fibrosi hepàtica secundària a esteatohepatitis no alcohòlica; aquest assaig clínic es troba actualment en fase 3 i en l’anàlisi primari d’eficàcia s’ha demostrat que l’administració diària de 25 grams d’AOC compleix el criteri de valoració de millora de la fibrosi, sense que empitjori la NASH, respecte a aquells participants de l’assaig que van rebre placebo.

A més, un percentatge major de pacients tractats en els grups amb AOC comparats amb placebo van aconseguir l’objectiu primari de resolució d’EHNA sense empitjorament de la fibrosi hepàtica, tot i que no s’ha aconseguir abastar en aquest apartat significació estadística. Tot i així, des d’Intercept destaquen que l’administració d’AOC va demostrar una eficàcia hepàtica consistents en un ampli ventall de paràmetres bioquímics i histològics addicionals.

Avenços en VHC

Durant els últims anys el tractament de l’hepatitis C ha experimentat un avenç radical. Espanya és un dels països en els quals aquest progrés ha estat més notable, tractant-se al voltant de 120.000 pacients des de que es posés en marxa el Pla Estratègic sobre aquesta malaltia l’any 2015.

En aquest sentit, durant el Congrés s’han presentat dades positives sobre Epclusa (Gilead), tractament pangenotípic i panfibròtic, i sobre Harvoni (Gilead), indicat per a pacients amb hepatitis C crònica i genotips 1, 4, 5 o 6. Ambdós fàrmacs han mostrat alts índexs d’efectivitat. L’objectiu és tractar d’arribar a poblacions i col·lectius més difícils, i seguir augmentant les taxes de curació a través de diferents projectes, posant èmfasi en la microeliminació del VHC.

 

Font: gacetamedica.com

Notícia traduïda per l’AMTHC